Od września 2015 r. stopnie można zastąpić ocenami opisowymi

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-07-2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty pozwala na zastąpienie stopni ocenami opisowymi na każdym etapie edukacji. Wdrożenie w szkole nowości oświatowych wymaga zamieszczenia odpowiedniego zapisu w statucie szkoły, ale nie jest obligatoryjne. Obowiązek oceniania opisowego jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli nauczania początkowego.

Nowości oświatowe, które wejdą w życie 1 września 2015 roku pozwalają na stosowanie oceniania opisowego na każdym etapie edukacyjnym począwszy od IV klasy szkoły podstawowej. Warunkiem wprowadzenia w szkole systemu oceniania opisowego jest zawarcie odpowiedniego zapisu w statucie szkoły (art. 44i ust. 4 ustawa o systemie oświaty). Ustawa o systemie oświaty nie nakłada jednak obowiązku zmiany systemu oceniania, a jedynie wprowadza taką możliwość.

Ocenianie opisowe nie jest obowiązkowe

Ustawa o systemie oświaty nie nakłada obowiązku stosowania oceniania opisowego – taki system oceniania jest obligatoryjny tylko dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dotyczy ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. W ocenianiu bieżącym stosuje się zasady określone w statucie placówki (art. 44i ust. 1 i 2 ustawa o systemie  oświaty).

Wchodzące w życie nowości oświatowe pozwalają na stosowanie ocen opisowych począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uwzględniając przy tym również oceny bieżące. Ten model oceniania będzie jednak dostępny dla nauczycieli tylko pod warunkiem zawarcia odpowiednich zapisów w statucie placówki. Oznacza to, że decyzję podejmują nauczyciele, gdyż zgodnie z regulacjami, to rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie (art. 42 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty nie nakłada na radę pedagogiczną obowiązku zmiany statutu w celu zmiany systemu oceniania stosowanego w szkole.

Oceny opisowe mają motywować uczniów

Celem umożliwienia stosowania oceniania opisowego na każdym etapie edukacji jest zwiększenie motywującej funkcji oceny. Ocena opisowa stwarza dla nauczycieli warunki do precyzyjnego wskazania uczniowi i jego rodzicom mocnych stron oraz obszarów, które wymagają włożenia większego wysiłku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37446 )
Array ( [docId] => 37446 )

Array ( [docId] => 37446 )