Od września 2017 r. język obcy obowiązkowo w każdym przedszkolu

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 27-06-2014 r.

W związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego od września 2017 r. do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wprowadzony zostanie obowiązkowy język obcy nowożytny. Przed tą datą nauka języka wymaga zgody organu prowadzącego.

Zmiany, jakie wprowadza rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, to:

  • możliwość zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla przedszkolaków już od 1 września 2014 r. W przypadku przedszkoli samorządowych wymagana jest jednak zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia rady pedagogicznej. Z kolei w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osobę prawną niebędącą samorządem lub osobę fizyczną – zgoda organu prowadzącego;
  • obowiązek zapewnienia zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne od 1 września 2015 r.;
  • obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.

Dyrektor wybierając język, powinien brać pod uwagę to, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie. Prowadzenie tych zajęć dyrektor może powierzyć innym nauczycielom niż tym, którzy na co dzień prowadzą zajęcia z dziećmi.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35187 )
Array ( [docId] => 35187 )

Array ( [docId] => 35187 )