Orzeczenie podstawą do organizacji nauczania indywidualnego

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 07-11-2014 r.

Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w taki sposób by zapewnić wykonanie zaleceń z orzeczenia. Uczniowi z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania należy stworzyć określone warunki realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczanie indywidualne realizuje się tylko przez okres wskazany w orzeczeniu. Celem takich zajęć jest indywidualna praca z uczniem, który ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć z zajęciach prowadzonych z klasą. Odpowiednio zajęcia z uczniem nauczanym indywidualne prowadzone są wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Nie prowadzi się zatem takich zajęć w okresie ferii, czyli nie powinny być przydzielane takie godziny na ten okres.

Orzeczenia wydawane są na czas określony - wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydaje lekarz na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zwyczajowo zatem poradnie wystawiają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do końca zajęć szkolnych. Również na taki okres przydzielane są przez organ prowadzący godziny na zajęcia indywidualne.

Zajęcia indywidualnego nauczania są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela, w tym jako dopełnienie do pensum lub zwiększenie pensum. Mogą być również realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - jako godziny ponadwymiarowe.

Przydzielając nauczycielowi nauczanie indywidualne w ramach uzupełnienia etatu należy uwzględniać również nieprzewidziane przypadki zaprzestania realizacji takich zajęć w trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn.

 

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35997 )
Array ( [docId] => 35997 )

Array ( [docId] => 35997 )