Orzeczenie podstawą do organizacji nauczania indywidualnego

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 07-11-2014 r.

Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w taki sposób by zapewnić wykonanie zaleceń z orzeczenia. Uczniowi z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania należy stworzyć określone warunki realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczanie indywidualne realizuje się tylko przez okres wskazany w orzeczeniu. Celem takich zajęć jest indywidualna praca z uczniem, który ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć z zajęciach prowadzonych z klasą. Odpowiednio zajęcia z uczniem nauczanym indywidualne prowadzone są wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Nie prowadzi się zatem takich zajęć w okresie ferii, czyli nie powinny być przydzielane takie godziny na ten okres.

Orzeczenia wydawane są na czas określony - wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydaje lekarz na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zwyczajowo zatem poradnie wystawiają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do końca zajęć szkolnych. Również na taki okres przydzielane są przez organ prowadzący godziny na zajęcia indywidualne.

Zajęcia indywidualnego nauczania są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela, w tym jako dopełnienie do pensum lub zwiększenie pensum. Mogą być również realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - jako godziny ponadwymiarowe.

Przydzielając nauczycielowi nauczanie indywidualne w ramach uzupełnienia etatu należy uwzględniać również nieprzewidziane przypadki zaprzestania realizacji takich zajęć w trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn.

 

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35997 )
Array ( [docId] => 35997 )

Array ( [docId] => 35997 )