Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – konieczna zgoda rodziców

Data: 02-11-2013 r.

Dyrektor szkoły zadba, aby dziecku była udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jeżeli będzie taka potrzeba. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie będzie jednak udzielana, jeżeli rodzice ucznia nie wyrażą na to zgody – nawet jeżeli dla nauczycieli konieczność ta jest oczywista.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najważniejszą informacją o sposobie i formach jej udzielania jest opinia lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W zależności od zaleceń i potrzeb, dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Dokonanie tych czynności wymaga zgody rodziców lub ucznia, o ile osiągnął on pełnoletność.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – we współpracy z rodzicami

 

Wydanie opinii lub orzeczenia poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga złożenia przez rodziców ucznia odpowiedniego wniosku (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych). Zgoda rodziców jest wymagana także do tego, aby poradnia mogła przekazać opinię szkole.
Zgodnie z powyższym, dyrektor szkoły nie może samodzielnie wystąpić do poradni o wydanie opinii dla ucznia, nawet w sytuacji, gdy dla nauczycieli konieczność zorganizowania wsparcia jest oczywista.

Pełnoletni uczeń sam składa wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia


Opinia lub orzeczenie może zostać wydana również na wniosek ucznia, jeżeli osiągnął on pełnoletność. Jego zgoda jest również niezbędna w celu przekazania opinii do szkoły.

Wniosek składany do poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinien mieć formę pisemną, niezależnie od tego czy wnioskodawcami są rodzice czy pełnoletni uczeń.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 poz.199).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30090 )
Array ( [docId] => 30090 )