Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – konieczna zgoda rodziców

Data: 02-11-2013 r.

Dyrektor szkoły zadba, aby dziecku była udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jeżeli będzie taka potrzeba. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie będzie jednak udzielana, jeżeli rodzice ucznia nie wyrażą na to zgody – nawet jeżeli dla nauczycieli konieczność ta jest oczywista.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najważniejszą informacją o sposobie i formach jej udzielania jest opinia lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W zależności od zaleceń i potrzeb, dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Dokonanie tych czynności wymaga zgody rodziców lub ucznia, o ile osiągnął on pełnoletność.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – we współpracy z rodzicami


Wydanie opinii lub orzeczenia poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga złożenia przez rodziców ucznia odpowiedniego wniosku (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych). Zgoda rodziców jest wymagana także do tego, aby poradnia mogła przekazać opinię szkole.
Zgodnie z powyższym, dyrektor szkoły nie może samodzielnie wystąpić do poradni o wydanie opinii dla ucznia, nawet w sytuacji, gdy dla nauczycieli konieczność zorganizowania wsparcia jest oczywista.

Pełnoletni uczeń sam składa wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia


Opinia lub orzeczenie może zostać wydana również na wniosek ucznia, jeżeli osiągnął on pełnoletność. Jego zgoda jest również niezbędna w celu przekazania opinii do szkoły.

Wniosek składany do poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinien mieć formę pisemną, niezależnie od tego czy wnioskodawcami są rodzice czy pełnoletni uczeń.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 poz.199).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30090 )
Array ( [docId] => 30090 )

Array ( [docId] => 30090 )