Pomoc psychologiczno-pedagogiczna już bez KIPU i PDW

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-05-2013 r.

Weszło w życie rozporządzenie na mocy którego pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom przewiduje dla nauczycieli mniej obowiązków biurokratycznych. Dokumenty w szkole związane z formami pomocy zostają zastąpione dziennikiem pracy nauczyciela.

MEN chce, aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom nie wiązała się dla nauczycieli z koniecznością przygotowywania szeregu dokumentów, dlatego od 8 maja 2013 roku nie ma konieczności opracowywania karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających dla każdego ucznia. Ministerstwo przekonuje, że nie w każdym przypadku takie dokumenty w szkole są rzeczywiście potrzebne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w indywidualnym programie

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wymaga już konieczności opracowywania KIPU i PDW, zamiast których dla nauczycieli przewiduje się obowiązek przygotowywania indywidualnych lub grupowych programów pracy na poszczególnych zajęciach. KIPU i PDW nadal będą przygotowywane, jeżeli uczeń, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna posiada orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. W przeciwnym razie wymienione dokumenty w szkole będą zastąpione uzupełnionym dziennikiem pracy nauczyciela (§ 21 ust 1-2rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Rozpoczęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna na starych zasadach

Nowe rozporządzenie nie oznacza dla nauczycieli możliwości zrezygnowania z realizacji planów działań wspierających w odniesieniu do uczniów, którym obecnie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Będą one realizowane do końca okresu, na jaki je opracowano. Do końca bieżącego roku szkolnego związane z pomocą psychologiczną dokumenty w szkole mają zostać przekazane rodzicom ucznia lub uczniowi, jeżeli osiągnął pełnoletniość (§ 28-§ 29rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30007 )
Array ( [docId] => 30007 )