Skargi na wychowawcę klasy uzasadniają jego odwołanie

Data: 28-10-2013 r.

Powierzone nauczycielowi wychowawstwo można mu odebrać, także w trakcie roku szkolnego. Podstawą mogą być np. skargi rodziców i uczniów na niewłaściwe wywiązywanie się przez wychowawcę z obowiązków lub nieodpowiednie zachowanie w stosunku do uczniów.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie zawierają kompleksowych uregulowań dotyczących zasad sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Podstawowe regulacje powinien zawierać statut każdej szkoły, w tym:

  • zasady powierzenia funkcji wychowawcy klasy,
  • zasady odwoływania z funkcji wychowawcy,
  • szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy klasy,
  • zasady kontroli ich przestrzegania.
Dyrektor szkoły nie powinien lekceważyć żadnych uwag i skarg uczniów i nauczycieli dotyczących pracy nauczycieli, szczególnie gdy dotyczą wychowawcy klasy, mającego najczęstszy kontakt z uczniami. Jeżeli bowiem do dyrektora docierają sygnały, że wychowawca w sposób niewłaściwy wywiązuje się ze swoich obowiązków, lub też nieodpowiednio zachowuje się względem uczniów – należy zbadać sytuację i zweryfikować te zarzuty.
Jeśli skargi się potwierdzą należy przeprowadzić rozmowę z nauczycielem i zobowiązać go do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania, przypominając jednocześnie o konsekwencjach niewłaściwego wykonywania podstawowych obowiązków nauczyciela.

Brak odporności na stres i nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczy wielu nauczycieli. Często nie potrafią oni zastosować odpowiedniej strategii w rozmowie z uczniem i rozwiązywać konfliktów bez wykorzystana w relacjach z uczniami swojej pozycji. Już jeden przypadek powinien być powodem do zaplanowania działań profilaktycznych we współdziałaniu ze wszystkimi organami szkoły.


Bożena Winczewska
, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30089 )
Array ( [docId] => 30089 )