Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nie można odmówić udziału w zajęciach

Data: 25-11-2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że dyrektor szkoły nie może odmówić uczniom, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna udziału w zajęciach realizowanych w szkole. Resort edukacji planuje nowości oświatowe, które doprecyzują przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikają z wątpliwości dotyczących tego, czy uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mogą uczęszczać na zajęcia edukacyjne realizowane z pozostałymi uczniami.

Nauczanie indywidualne nie wyklucza zajęć z klasą

Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, posiadający orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, mogą brać udział w zajęciach organizowanych dla uczniów zdrowych – dotyczy to zarówno zajęć edukacyjnych, jak również rekreacyjnych np. wycieczek. Dyrektor szkoły i nauczyciele nie mogą odmówić uczniowi prawa do udziału w takich zajęciach nawet jeżeli organizuje się dla nich indywidualne zajęcia z nauczycielem. Jedynym ograniczeniem mogą być w tym zakresie informacje wskazane w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie wydaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Katalog zajęć jest otwarty

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mogą uczestniczyć w zajęciach wymienionych w § 10. Dyrektor szkoły musi jednak pamiętać, że katalog zajęć nie ma charakteru zamkniętego i jeżeli nie ma przeciwwskazań, to uczeń może uczestniczyć także w pozostałych zajęciach organizowanych w szkole.

MEN planuje nowości oświatowe

Resort edukacji poinformował także, że aktualnie trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia. Nowości oświatowe mają doprecyzować przepisy regulujące kwestie treści oraz wydawania orzeczeń przez poradnie, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36097 )
Array ( [docId] => 36097 )

Array ( [docId] => 36097 )