Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe programy do 30 września

Autor: Wysocka Marta
Data: 05-09-2013 r.

Dyrektor szkoły musi zadbać, aby programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostały dostosowane do nowych przepisów. Programy należy dostosować do 30 września 2013.

23 sierpnia weszły w życie nowości oświatowe wynikające ze zmian w rozporządzeniach dotyczących organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które zostały opracowane zanim nowości oświatowe weszły w życie, mogą być realizowane na mocy obowiązywania przepisów przejściowych do końca okresu na jaki zostały opracowane. Dyrektor szkoły musi jednak zadbać, aby zespoły powołane do pracy z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowały realizowane programy do wymogów określonych w znowelizowanych przepisach. Prace te muszą zakończyć się do 30 września 2013 roku.

Nowości oświatowe w ramach wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach

Nowości oświatowe wprowadzają następujące zmiany:

  • w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy określić zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

  • w programie nie trzeba wskazywać na sposób w jaki uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jednak nadal należy wskazywać formy i okres tej pomocy, wraz z podaniem wymiaru godzin, w których te formy będą realizowane,

  • określenie form współpracy z poradniami w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinno być uzależnione od potrzeb ucznia,

  • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny może uwzględniać zajęcia socjoterapeutyczne, o które uzupełniono katalog zajęć realizowanych z uczniami,

  • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ma obejmować dążenie do zapewnienia warunków do nauki, sprzętu i pomocy dydaktycznych, a także zajęć specjalistycznych i innych, potrzebnych uczniowi,

  • program edukacyjno-terapeutyczny ma być opracowywany przez zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a w pracach tych mogą uczestniczyć rodzice ucznia lub on sam – jeżeli jest pełnoletni.

Podkreśla się, że programy edukacyjno-terapeutyczne, które nie zostały jeszcze opracowane muszą powstawać zgodnie z nowymi przepisami.

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30067 )
Array ( [docId] => 30067 )

Array ( [docId] => 30067 )