Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe programy do 30 września

Autor: Wysocka Marta
Data: 05-09-2013 r.

Dyrektor szkoły musi zadbać, aby programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zostały dostosowane do nowych przepisów. Programy należy dostosować do 30 września 2013.

23 sierpnia weszły w życie nowości oświatowe wynikające ze zmian w rozporządzeniach dotyczących organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które zostały opracowane zanim nowości oświatowe weszły w życie, mogą być realizowane na mocy obowiązywania przepisów przejściowych do końca okresu na jaki zostały opracowane. Dyrektor szkoły musi jednak zadbać, aby zespoły powołane do pracy z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowały realizowane programy do wymogów określonych w znowelizowanych przepisach. Prace te muszą zakończyć się do 30 września 2013 roku.

Nowości oświatowe w ramach wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach

Nowości oświatowe wprowadzają następujące zmiany:

 • w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy określić zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

 • w programie nie trzeba wskazywać na sposób w jaki uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jednak nadal należy wskazywać formy i okres tej pomocy, wraz z podaniem wymiaru godzin, w których te formy będą realizowane,

 • określenie form współpracy z poradniami w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinno być uzależnione od potrzeb ucznia,

 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny może uwzględniać zajęcia socjoterapeutyczne, o które uzupełniono katalog zajęć realizowanych z uczniami,

 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ma obejmować dążenie do zapewnienia warunków do nauki, sprzętu i pomocy dydaktycznych, a także zajęć specjalistycznych i innych, potrzebnych uczniowi,

 • program edukacyjno-terapeutyczny ma być opracowywany przez zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a w pracach tych mogą uczestniczyć rodzice ucznia lub on sam – jeżeli jest pełnoletni.

Podkreśla się, że programy edukacyjno-terapeutyczne, które nie zostały jeszcze opracowane muszą powstawać zgodnie z nowymi przepisami.

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30067 )
Array ( [docId] => 30067 )

Array ( [docId] => 30067 )