Próbna matura w dniach 15-18 grudnia 2014 r.

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 14-11-2014 r.

Obowiązkowo jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, likwidacja klucza odpowiedzi na egzaminie pisemnym z języka polskiego i odejście od prezentacji multimedialnej to główne zmiany w egzaminie maturalnym na 2015 rok. W dniach 15-18 grudnia szkoły mogą się zmierzyć z nowymi wymaganiami egzaminu.

Szkoły już w grudniu mogą się zmierzyć z wymogami nowej matury i przystąpić do egzaminu próbnego w następujących terminach:

  • język polski (poziom podstawowy) – 15 grudnia br. (poniedziałek),
  • matematyka (poziom podstawowy) – 16 grudnia br. (wtorek),
  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 17 grudnia br. (środa),
  • wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym – 18 grudnia br. (czwartek).

Materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych odpowiednio:

  • z języka polskiego (poziom podstawowy) – 15 grudnia br. o godz. 15:00
  • z matematyki (poziom podstawowy) – 16 grudnia br. o godz. 15:00 
  • z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) – 17 grudnia br. o godz. 15:00
  • z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 19 grudnia br. o godz. 15:00 (aby umożliwić zainteresowanym szkołom przeprowadzenie egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36030 )
Array ( [docId] => 36030 )

Array ( [docId] => 36030 )