Próbna matura w dniach 15-18 grudnia 2014 r.

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 14-11-2014 r.

Obowiązkowo jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, likwidacja klucza odpowiedzi na egzaminie pisemnym z języka polskiego i odejście od prezentacji multimedialnej to główne zmiany w egzaminie maturalnym na 2015 rok. W dniach 15-18 grudnia szkoły mogą się zmierzyć z nowymi wymaganiami egzaminu.

Szkoły już w grudniu mogą się zmierzyć z wymogami nowej matury i przystąpić do egzaminu próbnego w następujących terminach:

  • język polski (poziom podstawowy) – 15 grudnia br. (poniedziałek),
  • matematyka (poziom podstawowy) – 16 grudnia br. (wtorek),
  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 17 grudnia br. (środa),
  • wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym – 18 grudnia br. (czwartek).

Materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

  • z języka polskiego (poziom podstawowy) – 15 grudnia br. o godz. 15:00
  • z matematyki (poziom podstawowy) – 16 grudnia br. o godz. 15:00 
  • z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) – 17 grudnia br. o godz. 15:00
  • z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 19 grudnia br. o godz. 15:00 (aby umożliwić zainteresowanym szkołom przeprowadzenie egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36030 )
Array ( [docId] => 36030 )

Array ( [docId] => 36030 )