Profilaktyka zdrowotna: drugie śniadanie dla uczniów i dla nauczycieli

Data: 30-06-2013 r.

Dyrektor szkoły musi uwzględniać konieczność prowadzenia w szkole profilaktyki zdrowego żywienia i dążyć do stworzenia warunków pozwalających spożywanie drugiego śniadania. Zalecane jest zorganizowanie miejsca dla uczniów i dla nauczycieli, w którym posiłek będzie spożywany wspólnie i bez pośpiechu.

Konieczność zintensyfikowania działań związanych z prowadzeniem profilaktyki zdrowego żywienia wynika z dwóch powodów. Po pierwsze zauważalne jest, iż dzieci i młodzież nie znają i nie praktykują zasad zdrowego odżywiania, po drugie coraz poważniejszym problemem są niedobory pokarmowe, które negatywnie wpływają na koncentrację i możliwości percepcyjne uczniów. Zadaniem dyrektora szkoły jest realizowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia, a jeden z jej elementów stanowi organizowanie wspólnych drugich śniadań dla uczniów i dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie warunków do spożywania śniadania

Miejsce, które dyrektor szkoły wyznaczy jako właściwe do spożywania drugiego śniadania jest uzależnione od warunków lokalowych szkoły. Może być to sala lekcyjna, świetlica lub stołówka szkolna. Ważne, aby podczas długiej przerwy uczniowie mogli zająć wygodne miejsca i na siedząco, bez pośpiechu spożyć posiłek – takich warunków zwykle nie można doszukiwać się na szkolnym korytarzu.

Uczniom podczas śniadania powinien towarzyszyć nauczyciel, który będzie jadł wspólnie z nimi. Przekonanie nauczycieli do włączenia się w tę inicjatywę często okazuje się dla dyrektora szkoły najtrudniejszym zadaniem. Często długa przerwa jest dla nauczycieli czasem, który woleliby spędzić w pokoju nauczycielskim. Dyrektor szkoły musi więc wcześniej przedyskutować to z gronem pedagogicznym i w sposób klarowny wyjaśnić konieczność oraz korzyści płynące z organizacji w szkole wspólnych posiłków.

Przygotowanie do wspólnego śniadania dla uczniów i dla nauczycieli

Przekonanie nauczycieli do włączenia się w inicjatywę jest istotne nie tylko dlatego, że są wzorem dla uczniów. Organizowanie wspólnych posiłków to nowe zadania dla nauczycieli. W zależności od możliwości szkoły oraz wieku uczniów, często właśnie oni będą musieli przypominać uczniom o zasadach higieny (mycie rąk przed posiłkiem) czy pomóc w przygotowaniu herbaty (wśród młodszych uczniów).

Profilaktyka zdrowego żywienia a obowiązki dyrektora szkoły

Edukacja zdrowotna jest jednym z elementów podstawy programowej dla przedszkoli i szkół a jej prowadzenie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli. Organizowanie wspólnych śniadań będzie doskonałym uzupełnieniem dla treści przekazywanych uczniom na poszczególnych lekcjach. Dyrektor szkoły, w której dotąd nie podjęto inicjatywy wspólnych śniadań dla nauczycieli i uczniów powinien przygotować się do rozmowy z członkami rady pedagogicznej oraz stworzyć w szkole bezpieczne i higieniczne warunki do tego, by od września możliwa była realizacja tej inicjatywy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30035 )
Array ( [docId] => 30035 )

Array ( [docId] => 30035 )