Przeniesienie ucznia do innej szkoły a zgoda rodziców

Data: 17-06-2013 r.

Uczeń gimnazjum jest uczniem spoza obwodu szkoły. Czy dyrektor może przenieść ucznia do szkoły obwodowej bez zgody jego prawnych opiekunów – takie wątpliwości często pojawiały się wśród dyrektorów szkół. Warto zapoznać się z regulacjami prawnymi na ten temat oraz rozważyć przypadki, w których uczeń może być przeniesiony oraz na jakich warunkach.

Przepisy oświatowe wyróżniają dwa rodzaje przeniesienia ucznia:

 
  1. pierwszy rodzaj dotyczy przeniesienia z inicjatywy rodziców ucznia gimnazjum (§ 22 rozporządzenia z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych),

  2. w drugim przypadku dyrektor gimnazjum może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty, aby przeniósł ucznia do innej szkoły - w przypadkach, które zostały określone w statucie szkoły (art. 39 ust. 2a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Przy przeniesieniu nie jest ważny rodzaj szkoły

Tylko w drugim przypadku uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły (nie jest tu ważne czy jest to szkoła obwodowa) bez zgody rodziców (prawnych opiekunów). Poza tym przypadkiem uczeń nie może zostać przeniesiony do innej szkoły bez zgody rodziców (prawnych opiekunów).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30023 )
Array ( [docId] => 30023 )