Sześciolatki w szkole we wrześniu 2013 r. – 8 wskazówek dla dyrektora 

Data: 29-06-2013 r.

Nie ma ustawowego przepisu określającego termin zapisania dziecka do szkoły. Rodzice mogą podjąć taką decyzję nawet na początku września 2013 r.

W świetle obniżenia wieku obowiązku szkolnego, gotowość szkoły na przyjęcie młodszych dzieci staje się ważnym aspektem podejścia do zagadnienia dojrzałości szkolnej. Kierunki działania szkoły w zakresie przygotowania się na przyjęcie sześciolatków do grona uczniów szkoły, powinny więc koncentrować się w szczególności na:

 • poznaniu prawidłowości rozwojowych dzieci – potencjalnych uczniów, a także

 • ścisłej współpracy ze środowiskiem dziecka – rodzicami uczniów i przedszkolem.

Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły oraz za wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przygotowując szkołę na przyjęcie sześciolatków dyrektor powinien wiedzieć, że:

 1. nauczycielami dzieci sześcioletnich będą nauczyciele, którzy w minionym roku szkolnym pracowali z uczniami klas III. Ich dotychczasowe doświadczenia to najprawdopodobniej praca z dziećmi 7-letnimi w klasie I. Te doświadczenia mogą sprawić, iż praca z sześciolatkami może stanowić poważne wyzwanie dla nauczycieli przyszłych klas I, w których mają się uczyć sześciolatki. Dyrektor szkoły dba by nauczyciele byli przygotowani do pracy z młodszymi dziećmi. Warto zorganizować szkolenie dotyczące prawidłowości rozwojowych i gotowości szkolnej dziecka. Więcej o szkoleniach dla nauczycieli przygotowujących się do pracy z najmłodszymi uczniami dowiesz się z poradnika „Bezpieczniej w szkole”.

 2. nauczyciele w oddziałach przedszkolnych i klasach I muszą znać podstawy programowe wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. To konieczny warunek właściwego przygotowania dziecka do wymagań szkoły oraz planowania pracy i stawiania wymagań dzieciom w klasie I,

 3. należy zadbać o współpracę z przedszkolami funkcjonującymi w rejonie jego szkoły. Warto zorganizować w przedszkolach zebrania informacyjne dla rodziców z udziałem nauczycieli, na których rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z:

 • edukacją szkolną,
 • przekraczaniem progów edukacyjnych,
 • organizacją nauczania w klasie I.
 1. należy wykorzystać informacje wynikające z diagnozy przedszkolnej w zakresie wsparcia dzieci w oddziałach przedszkolnych, jeśli wymagają ukierunkowanej pomocy w przygotowaniu do podjęcia nauki. Dyrektor dba by nauczyciele w oddziałach przedszkolnych informowali rodziców o możliwości oceny gotowości szkolnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 2. powierzając prowadzenie klas I nauczycielom, należy uwzględnić ich kompetencje i kwalifikacje. Na pierwszym etapie edukacyjnym nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się (w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się) lub szczególnych uzdolnień. Do tych zadań nauczyciele powinni być należycie przygotowani,

 3. jeśli dzieci objęte były rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym w jego szkole, należy zadbać o to by nauczyciele w oddziałach przedszkolnych:

 • właściwie prowadzili obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) i
 • wymienili informacje o przygotowaniu dzieci do wymagań szkoły. Dokonuje analizy dotyczącej przygotowania dzieci do szkoły na radach pedagogicznych.
 1. rodzice przekazują przyszłym nauczycielom informacje o gotowości szkolnej uzyskanej przez ich dzieci w przedszkolu. Można w tym celu zorganizować w szkole:

 • dni otwarte,
 • konferencje,
 • spotkania informacyjne.

Spotkania z rodzicami warto zaplanować w takich terminach, by mogli świadomie podejmować decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej swoich dzieci,

 1. sześcioletnim uczniom należy zapewnić właściwe, zgodne z przepisami warunki edukacji. Dla zapewnienia ciągłości oddziaływań na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w podstawie programowej wyszczególniono treści nauczania dla klasy I i określono standardy organizacyjne dla klas I.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30033 )
Array ( [docId] => 30033 )

Array ( [docId] => 30033 )