Rzecznik Praw Dziecka: ocenianie uczniów na zajęciach WF do poprawy

Data: 01-07-2013 r.

Dnia 28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie oceniania osiągnięć ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.

Na problem oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach fizycznych Rzecznik Praw Dziecka zwracał już uwagę w wystąpieniach z lipca 2011 i 2012 roku. W poprawie sytuacji niestety nie pomogła wprowadzona możliwość realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

Wewnątrzszkolny system oceniania musi wskazywać wymagania na wyższą ocenę

Rzecznik podkreślił, iż konieczne jest wskazanie w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w sposób wymierny (uwzględniając realizację zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów), przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, uczeń może uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu, łącznie z otrzymaniem oceny celującej.

System oceniania ma zachęcić uczniów do lekcji wychowania fizycznego


Mając powyższe na uwadze Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, które zobowiązałyby dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do dostosowania wewnątrzszkolnych systemów oceniania do obowiązujących przepisów prawa. System oceniania powinien wytworzyć pozytywny stosunek uczniów do lekcji wychowania fizycznego, który przełoży się na potrzebę uprawiania sportu i rekreacji w przyszłości.

Źródło: Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30036 )
Array ( [docId] => 30036 )

Array ( [docId] => 30036 )