Socjoterapeuta potrzebny od zaraz

Data: 12-07-2013 r.

Pedagog szkolna w gimnazjum w K. oszacowała, że w nowym roku szkolnym około 40 uczniów będzie wymagało zajęć socjoterapeutycznych. Dyrektor chce zatrudnić na pół etatu socjoterapeutę. Jednak organ prowadzący domaga się, aby przydzielić zajęcia socjoterapii innemu nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu w ramach etatu.


Zatrudnienie socjoterapeuty w szkole może się odbyć na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zajęcia socjoterapeutyczne zapisane w rozporządzeniu


Zgodnie z przepisami w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
 • porad i konsultacji.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

Dyrektor uwzględnia socjoterapię w arkuszu organizacji pracy szkoły, ale o zatrudnieniu decyduje organ prowadzący


Zapotrzebowanie na zajęcia socjoterapeutyczne w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły na podstawie danych zebranych od wychowawców i osób organizujących w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Powinno się to odbywać na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny. W projekcie arkusza dyrektor może umieścić propozycję zatrudnienia socjoterapeuty w wymiarze godzin zgodnie z oceną zapotrzebowania na tego typu zajęcia. Ostateczną decyzję wydaje jednak organ prowadzący. Jeżeli nie wyrazi zgody na zaproponowane w projekcie arkusza zajęcia socjoterapeutyczne – zleci dokonanie korekty projektu arkusza. Dyrektor szkoły może jeszcze podjąć próbę negocjacji i przekonania organu prowadzącego o potrzebie tego rodzaju zajęć i możliwości, jakie daje socjoterapia. Zajęcia te mogą bardzo pomóc uczniom z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, powodujące niedostosowanie społeczne, dzieciom z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, z problemami szkolnymi spowodowanymi nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem, agresywnością. Jeśli w szkole istnieje duża ilość dzieci potrzebujących pomocy socjoterapeutycznej – warto podjąć starania o zatrudnienie specjalisty. Jeżeli potrzeba zatrudnienia socjoterapeuty pojawiła się w trakcie trwania roku szkolnego, np. z powodu problemów uczniów klas pierwszych – dyrektor może zwrócić się do organu prowadzącego szkołę z propozycją zatrudnienia specjalisty, który może pomóc dzieciom potrzebującym takiej pomocy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30041 )
Array ( [docId] => 30041 )

Array ( [docId] => 30041 )