Szczególne osiągnięcia ucznia – co wpisać na świadectwie

Data: 31-05-2016 r.

Podstawą do zamieszczenia na świadectwie szkolnym informacji o osiągnięciach ucznia w olimpiadach, konkursach i turniejach jest zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ. Może być to zaświadczenie komitetu organizacyjnego olimpiady, konkursu czy turnieju. Należy także uznać zaświadczenie lub list rekomendujący, który dla ucznia przygotuje przedstawiciel instytucji, w której jest on np. wolontariuszem.

Wykaz osiągnięć na świadectwach

Świadectwa szkolne powinny zawierać wykaz osiągnięć uczniów:

  • w bieżącym roku szkolnym – w przypadku świadectw promocyjnych,
  • w całym cyklu nauczania – w przypadku świadectwa ukończenia szkoły.

Na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

  • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Przepisy o wpisywaniu szczególnych osiągnieć

Obowiązujące przepisy zawęziły możliwość dokonywania wpisów o osiągnięciach uczniów poprzez usunięcie ze zdania: „Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się w szczególności” wyrażenia „w szczególności”. Oznacza to, że na świadectwie należy zamieszczać tylko osiągnięcia wymienione w ww. rozporządzeniu.

Dobrze jest kierować się świadomością, że świadectwo szkolne to nie zaświadczenie. Uczniowie zaświadczenia za osiągnięcia niewymienione w rozporządzeniu powinni dołączać do świadectw.

Warto także zapoznać się z opinią odpowiedniego kuratora oświaty, gdyż często zamieszczają informacje dotyczące rekomendacji do wpisania osiągnięć na świadectwa szkolne. Takie rekomendacje ma np. konkurs „Kangur”. Komunikaty wydawane są także przez MEN, np.: „Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować, prowadzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Jednak o konkursach, które nie mają zasięgu ogólnopolskiego, częściej wypowiadają się kuratorzy, gdyż łatwiej im ocenić zasięg, kwalifikacje organizatorów.

Dyrektor może mieć wątpliwości, co wpisać na świadectwie

Nawet jeśli wpis dokonany zostanie niepotrzebnie, nie będzie to dużym błędem, gdyż nie pociąga to za sobą szczególnych konsekwencji, ponieważ na punkty wiążące podczas rekrutacji do szkoły wyższego szczebla przeliczane są tylko te osiągnięcia, które są doprecyzowane przez odpowiedniego kuratora oświaty. Najczęściej w zarządzeniach, których załączniki stanowią wykazy olimpiad i konkursów dających uczniom dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39045 )
Array ( [docId] => 39045 )