Szczególne osiągnięcia ucznia – co wpisać na świadectwie

Data: 31-05-2016 r.

Podstawą do zamieszczenia na świadectwie szkolnym informacji o osiągnięciach ucznia w olimpiadach, konkursach i turniejach jest zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ. Może być to zaświadczenie komitetu organizacyjnego olimpiady, konkursu czy turnieju. Należy także uznać zaświadczenie lub list rekomendujący, który dla ucznia przygotuje przedstawiciel instytucji, w której jest on np. wolontariuszem.

Wykaz osiągnięć na świadectwach

Świadectwa szkolne powinny zawierać wykaz osiągnięć uczniów:

 • w bieżącym roku szkolnym – w przypadku świadectw promocyjnych,
 • w całym cyklu nauczania – w przypadku świadectwa ukończenia szkoły.

Na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

 • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Przepisy o wpisywaniu szczególnych osiągnieć

Obowiązujące przepisy zawęziły możliwość dokonywania wpisów o osiągnięciach uczniów poprzez usunięcie ze zdania: „Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się w szczególności” wyrażenia „w szczególności”. Oznacza to, że na świadectwie należy zamieszczać tylko osiągnięcia wymienione w ww. rozporządzeniu.

Dobrze jest kierować się świadomością, że świadectwo szkolne to nie zaświadczenie. Uczniowie zaświadczenia za osiągnięcia niewymienione w rozporządzeniu powinni dołączać do świadectw.

Warto także zapoznać się z opinią odpowiedniego kuratora oświaty, gdyż często zamieszczają informacje dotyczące rekomendacji do wpisania osiągnięć na świadectwa szkolne. Takie rekomendacje ma np. konkurs „Kangur”. Komunikaty wydawane są także przez MEN, np.: „Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować, prowadzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Jednak o konkursach, które nie mają zasięgu ogólnopolskiego, częściej wypowiadają się kuratorzy, gdyż łatwiej im ocenić zasięg, kwalifikacje organizatorów.

Dyrektor może mieć wątpliwości, co wpisać na świadectwie

Nawet jeśli wpis dokonany zostanie niepotrzebnie, nie będzie to dużym błędem, gdyż nie pociąga to za sobą szczególnych konsekwencji, ponieważ na punkty wiążące podczas rekrutacji do szkoły wyższego szczebla przeliczane są tylko te osiągnięcia, które są doprecyzowane przez odpowiedniego kuratora oświaty. Najczęściej w zarządzeniach, których załączniki stanowią wykazy olimpiad i konkursów dających uczniom dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39045 )
Array ( [docId] => 39045 )

Array ( [docId] => 39045 )