Uzupełnianie arkuszy ocen po klasie szóstej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 20-06-2017 r.

Jednym z obowiązku nauczycieli jest wypełnienie arkuszy ocen uczniów. W tym roku, że względu na zmiany w prawie oświatowym wypełnianie arkuszy może powodować liczne wątpliwości. Jakie druki obowiązują i jak postępować wypisując arkusze ocen opisujemy w tym artykule.

W klasie szóstej szkoły podstawowej, do zakończenia nauki w klasie ósmej, obowiązują arkusze ocen uczniów założone na drukach wg dotychczasowych wzorów (nr 53, 53a). Co robić w sytuacji, gdy zabraknie kolumn (stron) do wpisywania wyników klasyfikacji rocznej lub końcowej?

Rzeczywiście, kontynuowanie prowadzenia arkuszy ocen dla przyszłorocznych uczniów klas siódmych, a następnie ósmych, na rozpoczętych obowiązujących drukach arkuszy ocen może skutkować brakiem wystarczającej ilości kolumn na wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.  

Procedura postępowania

Jeśli okaże się, że uczeń jeszcze nie kończy szkoły, a strona siódma (przedostatnia) jest zapełniona, należy:

1) dołączyć do arkusza dodatkową kartkę o numerach 5 i 6 (kartka środkowa arkuszy),

2) stronę nr 6 przenumerować na 7a (zgodnie z obowiązującą procedurą usuwania błędów, czyli czerwonym kolorem przekreślić i nad nim wpisać nowy numer strony, z datą i podpisem osoby wypełniającej arkusz), a stronę piątą wyzetować,

3) na pierwszej stronie nad skalą ocen wpisać informację, że do arkusza ocen dodano stronę 7a.

Wychowawcy klas wypełniając arkusze ocen dla uczniów starszych klas powinni zachować czujność i nie wypełniać ostatniej (ósmej strony), jeśli klasyfikacja nie oznacza ukończenia szkoły. Ostatnia strona przeznaczona jest na ostatnią klasyfikację roczną (dającą uczniowi ukończenie szkoły) oraz klasyfikację końcową.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40483 )
Array ( [docId] => 40483 )

Array ( [docId] => 40483 )