Wniosek dyrektora szkoły o dodatkowe godziny zajęć powinien być uzasadniony

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 08-09-2015 r.

Organ prowadzący może, ale nie musi, przyznać dodatkową liczbę godzin zajęć. Dlatego dyrektor powinien odpowiednio uzasadnić wniosek, podać argumenty, które mają szansę okazać się skuteczne, aby został pozytywnie rozpatrzony.

Zgodę na dodatkowe zajęcia wyraża organ prowadzący

Nie ma określonego terminu składania wniosków o dodatkowe godziny zajęć do organu prowadzącego. Ich przyznanie z kolei wiąże się z dobrą wolą i możliwościami finansowymi organu.

Aby wniosek dyrektora został pozytywnie rozpatrzony, może on uwzględnić poniższe argumenty m.in.:

  • ze względu na bardzo niskie wyniki maturzystów w ubiegłym roku lub ubiegłych latach szkolnych dodatkowa godzina matematyki w klasach maturalnych,
  • dodatkowe godziny zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w klasie pierwszej gimnazjum w postaci zajęć siatkówki na prośbę rodziców wyrażoną w formie pisemnej podczas rekrutacji wraz z prośbą o umieszczenie w jednej klasie wszystkich dzieci, które ukończyły klasę sportową szkoły podstawowej.

Składanie wniosku

O dodatkowe godziny dyrektor powinien wnioskować na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły. Można złożyć wniosek później, ale organ prowadzący musi mieć czas na podjęcie decyzji, a dyrektor na zamieszczenie dodatkowych godzin w szkolnym planie nauczania. Dlatego najlepiej, jeśli cała procedura zakończy się przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37741 )
Array ( [docId] => 37741 )

Array ( [docId] => 37741 )