Wystawienie oceny z WF-u, gdy uczeń był zwolniony w jednym semestrze

Data: 31-05-2016 r.

Wiele wątpliwości budzi wystawianie ocen z WF-u, gdy uczeń był oceniony na I semestr, a na II był zwolniony. Czy w takiej sytuacji należy wystawić ocenę, czy na świadectwie wpisać się „zwolniony”?

Ustalenie oceny rocznej

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Wpisujemy „zwolniony”, jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej. O tym, czy można klasyfikować ucznia w konkretnej sytuacji, nawet zwolnienia z WF-u w okresie całego półrocza – decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Jeżeli uzna, że może wystawić ocenę, to ją wystawia na podstawie ocen bieżących i postawy ucznia, a jeżeli uzna, że nie ma podstaw do wystawienia oceny, to wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.

Nauczyciel decyduje o wpisaniu oceny rocznej

Informacja o tym, że uczeń było zwolniony z zajęć w jednym półroczu, nie jest wyczerpująca, bo mogą mieć miejsce różne sytuacje, np.

  • uczeń w pierwszym półroczu uczestniczył w lekcjach aktywnie, osiągał bardzo dobre wyniki, a w drugim półroczu podczas zwolnienia przebywał wraz z innymi uczniami podczas lekcji i przygotowywał się do zajęć teoretycznie,
  • inny uczeń w pierwszym półroczu uzyskał pozytywną ocenę śródroczną z WF-u, ale opuścił prawie połowę zajęć i prezentował bardzo małe zaangażowanie, natomiast w drugim półroczu podczas zwolnienia z zajęć nie przebywał z klasą podczas ani jednej lekcji.

Opisane sytuacje obrazują możliwe zróżnicowanie sytuacji uczniów, którzy byli zwolnieni z WF-u w czasie trwania jednego półrocza. Dowodzi to wcześniej postawionej tezy, że o wpisaniu takiemu uczniowi oceny rocznej lub zastąpieniu jej informacją o zwolnieniu, powinien zdecydować nauczyciel.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39046 )
Array ( [docId] => 39046 )