Wystawienie oceny z WF-u, gdy uczeń był zwolniony w jednym semestrze

Data: 31-05-2016 r.

Wiele wątpliwości budzi wystawianie ocen z WF-u, gdy uczeń był oceniony na I semestr, a na II był zwolniony. Czy w takiej sytuacji należy wystawić ocenę, czy na świadectwie wpisać się „zwolniony”?

Ustalenie oceny rocznej

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Wpisujemy „zwolniony”, jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej. O tym, czy można klasyfikować ucznia w konkretnej sytuacji, nawet zwolnienia z WF-u w okresie całego półrocza – decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Jeżeli uzna, że może wystawić ocenę, to ją wystawia na podstawie ocen bieżących i postawy ucznia, a jeżeli uzna, że nie ma podstaw do wystawienia oceny, to wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.

Nauczyciel decyduje o wpisaniu oceny rocznej

Informacja o tym, że uczeń było zwolniony z zajęć w jednym półroczu, nie jest wyczerpująca, bo mogą mieć miejsce różne sytuacje, np.

 • uczeń w pierwszym półroczu uczestniczył w lekcjach aktywnie, osiągał bardzo dobre wyniki, a w drugim półroczu podczas zwolnienia przebywał wraz z innymi uczniami podczas lekcji i przygotowywał się do zajęć teoretycznie,
 • inny uczeń w pierwszym półroczu uzyskał pozytywną ocenę śródroczną z WF-u, ale opuścił prawie połowę zajęć i prezentował bardzo małe zaangażowanie, natomiast w drugim półroczu podczas zwolnienia z zajęć nie przebywał z klasą podczas ani jednej lekcji.

Opisane sytuacje obrazują możliwe zróżnicowanie sytuacji uczniów, którzy byli zwolnieni z WF-u w czasie trwania jednego półrocza. Dowodzi to wcześniej postawionej tezy, że o wpisaniu takiemu uczniowi oceny rocznej lub zastąpieniu jej informacją o zwolnieniu, powinien zdecydować nauczyciel.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39046 )
Array ( [docId] => 39046 )

Array ( [docId] => 39046 )