Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego

Autor: Marta Wysocka
Data: 11-03-2021 r.

Do kiedy szkoła ma obowiązek zatrudniać nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniem z zespołem Aspergera?

Odpowiedź:
Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, do kiedy szkoła do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera ma obowiązek zatrudniać tzw. nauczyciela wspomagającego. Nie istnieje regulacja wskazująca, że takiego nauczyciela obligatoryjnie zatrudnia się do IV klasy.
Jeżeli w orzeczenie wydano na okres etapu edukacyjnego, to w szkole podstawowej zachowuje ono ważność:
- od I do III klasy (pierwszy etap) lub
- od IV do VIII klasy (II etap).
Oznacza to, że jeżeli uczeń posiada orzeczenie wydane na II etap, to jest ono ważne do ukończenia VIII klasy i przez ten okres w szkole należy zatrudniać dodatkowego nauczyciela.

Uzasadnienie:
Zgodnie z §  14 ust. 4 rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych , czyli tzw. nauczyciela wspomagającego zatrudnia się w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - §  7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309).

Nie istnieją zaś regulacje stanowiące, że nauczyciela wspomagającego dla ucznia posiadającego orzeczenie wydane ze względu na zespół Aspergera trzeba obowiązkowo zatrudniać tylko do klasy IV. Takiego nauczyciela zatrudnia się na okres wskazany w orzeczeniu - w tym przypadku na okres II etapu edukacyjnego, czyli do ukończenia VIII klasy, bo wówczas kończy się ten etap.

Zapamiętaj!

Podsumowując, jeżeli w orzeczenie wydano na okres II etapu edukacyjnego, to nauczyciel siadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych powinien być zatrudniony do ukończenia przez ucznia klasy VIII.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) -  §  14 ust. 4


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309) - §  7 ust. 2.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41261 )
Array ( [docId] => 41261 )