Awans zawodowy nauczyciela – wnioski do 30 czerwca albo 31 października

Kategoria: Płace i finanse
Data: 13-06-2014 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli starających się o awans zawodowy dwa terminy składania wniosków o podjęcie postępowania. Pierwszy mija 30 czerwca – jeżeli będzie dotrzymany, to postępowanie zakończy się w wakacje, a wynagrodzenie nauczyciela wzrośnie od września.

Nauczyciele, którzy chcą uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego muszą złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca. Karta Nauczyciela przewiduje, że decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zostanie wydana do końca sierpnia (art. 9b ust. 3 Karta Nauczyciela). Kolejnym terminem dla nauczycieli jest 31 października – wówczas postępowanie musi zakończyć się do końca grudnia  (art. 9b ust. 3a Karta Nauczyciela).

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu  oznacza dla nauczycieli zmianę wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie nauczyciela nie zmienia się jednak natychmiast po otrzymaniu aktu nadania stopnia, ale w terminach na które wskazuje Karta Nauczyciela.

Awans nauczyciela – wyższe wynagrodzenie dla nauczycieli

Wynagrodzenie nauczyciela zmienia się z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel otrzymał wyższy stopień awansu (art. 39 ust. 1 Karta Nauczyciela).  Nauczyciele, którzy złożą wnioski do 30 czerwca i otrzymają akt nadania stopnia do końca sierpnia wyższe wynagrodzenie będą otrzymywać już od września.

W przypadku gdy awans nauczyciela jest uzyskany w trybie art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenie nauczyciela zmienia się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nauczyciel uzyskał awans (art. 39 ust. 1a Karta Nauczyciela). 

Nauczyciel musi przedstawić akt nadania

Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mówi Karta Nauczyciela nastąpi pod warunkiem udokumentowania nabycia prawa do określonej stawki (§ 3 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Tylko udokumentowany awans nauczyciela uprawnia do zwiększonego wynagrodzenia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

awans zawodowy nauczyciela, godziny pracy nauczyciela, karta nauczyciela, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, ocena pracy nauczyciela, plan rozwoju nauczyciela, płaca nauczyciela, szkolenia dla nauczycieli, urlop wypoczynkowy nauczyciela

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35077 )
Array ( [docId] => 35077 )