Brak środków nie uzasadnia nieprzyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 30-06-2015 r.

Organ prowadzący nie może uzasadniać nieprzyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli brakiem środków. Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na nagrody ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

Dodatki dla nauczycieli są jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela, a uzależnienie ich wypłaty od posiadanych środków pozostaje w sprzeczności z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Organ prowadzący zabezpiecza środki na nagrody dla nauczycieli

Organ prowadzący ma obowiązek zabezpieczenia środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli, w tym na dodatki motywacyjne w budżecie. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego tworzy się na ten cel specjalny fundusz w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń. Oznacza to, że nieprzyznanie dodatków motywacyjnych nie może być uzasadniane brakiem środków na ten cel.

Zasługi za które przyznaje się dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli są przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy nauczycielskiej. Zgodnie z regulacjami prawa oświatowego przewiduje się je dla nauczycieli wyróżniających się:

  • osiągnięciami w realizowanym procesie dydaktycznym
  • wprowadzaniem innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania
  • zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
  • szczególnie efektywnym wypełnianiem zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowaniem w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej

(§ 6 rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy)

Szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli określa organ prowadzący, nie może jednak w tym zakresie wprowadzać zasad stojących w sprzeczności z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz ustawie Karta Nauczyciela (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37425 )
Array ( [docId] => 37425 )