Dodatek motywacyjny nie może być cofnięty przez dyrektora szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Data: 17-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może cofnąć nauczycielowi przyznanego dodatku motywacyjnego. Wynagrodzenie nauczyciela nie zmieni się, nawet jeżeli naruszył on regulamin pracy. Dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela na zasadach, jakie określa Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły wskazując nauczyciela, któremu ma zostać przyznany dodatek motywacyjny uwzględnia jego dotychczasowe dokonania i osiągnięcia. Ustalenie szczegółowych warunków, na jakich przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela, Karta Nauczyciela pozostawia organom prowadzącym szkoły (art. 30 ust. 6 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak regulacji, na podstawie których dyrektor szkoły mógłby cofnąć przyznany dodatek motywacyjny.

Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela na cały rok

Przyznanie dodatku motywacyjnego oznacza, że płaca nauczyciela będzie wyższa przez cały rok. Niezależnie od oceny pracy, której dokona dyrektor szkoły – nie ma możliwości cofnięcia dodatku. Należy jednak pamiętać, że konsekwencją niewłaściwego zachowania nauczyciela może być nieprzyznanie tego dodatku w kolejnym roku. Jeżeli dyrektor uzna, że nauczyciel swoim zachowaniem narusza zasady pracy – nie może ukarać go cofnięciem dodatku, ale ma możliwość wyciągnięcia konsekwencji w odwołaniu do art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela pozwala karać na podstawie Kodeksu pracy

Mimo iż płaca nauczyciela nie może zostać obniżona, dyrektor szkoły posiada instrumenty na podstawie których może ukarać nauczyciela nieprzestrzegającego regulaminu pracy. Karta Nauczyciela odsyła do Kodeksu pracy, zgodnie z którym ukaranie dotyczy pracownika: nieprzestrzegającego:

  • organizacji i porządku pracy,
  • przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  • obowiązującego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności.
    (art. 108 Kodeks pracy)

 

Jeżeli więc dyrektor stwierdzi, że nauczyciel otrzymujący dodatek motywacyjny niedostatecznie dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków – powinien skorzystać z możliwości nałożenia kary. Podkreślić należy, że w kolejnym roku, płaca nauczyciela może być obniżona o wysokość dodatku motywacyjnego, jeżeli nie zostanie on ponownie przyznany.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 6 i art. 72 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30358 )
Array ( [docId] => 30358 )