Wyrównanie dla nauczycieli, których zarobki nie osiągnęły średniej

Kategoria: Płace i finanse
Data: 28-02-2013 r.

Karta Nauczyciela przyznaje dodatek uzupełniający dla nauczycieli, których zarobki nie osiągnęły średniej płacy zagwarantowanej w Karcie. Dodatek wypłacają samorządy, które do 20 stycznia muszą przeanalizować wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli.

Średnia płaca nauczyciela jest gwarantowana ustawą Karta Nauczyciela (art. 30a). Każdego roku jednostka samorządu terytorialnego dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Jeżeli okazuje się, że płaca nauczyciela nie osiągnęła średniej wysokości określonej w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, wypłacany jest dodatek uzupełniający.

Średnia płaca nauczyciela a dodatek uzupełniający

Organ prowadzący szkołę ustala dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

  • wysokość stawek dodatków i warunki ich wypłacania,
  • warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • wysokość i warunki wypłacania nagród oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Obowiązek ten nakłada Karta Nauczyciela (art. 30 ust. 6), a stawki są określane z uwzględnieniem przewidywanej struktury zatrudnienia. Średnia płaca nauczyciela powinna osiągnąć co najmniej wysokość, którą w Karta Nauczyciela wskazuje w art. 30 ust. 3.

Jeżeli po wyliczeniu okaże się, że płaca nauczyciela danego stopnia awansu zawodowego była niższa – samorząd wypłaca dodatek. Wyliczoną kwotę różnicy dzieli się między nauczycieli i wypłaca jednorazowo.

Karta Nauczyciela gwarantuje wypłatę dodatku do 31 stycznia

Jeżeli płaca nauczyciela nie osiągnęła gwarantowanego minimum, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wypłacić dodatek uzupełniający dla nauczycieli w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczano różnicę (art. 30a ust. 3 Karta Nauczyciela).

Płaca nauczyciela, którego wynagrodzenie pochodziło ze środków szkoły nie jest uwzględniana

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli powinna uwzględniać zarobki, które były wypłacane ze środków finansowych szkoły. Płaca nauczyciela, który przez część roku szkolnego przebywał na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym oraz pobierającego świadczenia wypłacane przez ZUS jest uwzględniana proporcjonalnie. Jeżeli korzystał z takiego świadczenia przez cały rok, to jego wynagrodzenie w ogóle nie jest uwzględniane.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 30 ust. 3,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 30 ust. 6,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 30a.

Zobacz także:
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Super:)

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 30352 )
Array ( [docId] => 30352 )

Array ( [docId] => 30352 )