Dotacja na podręczniki – termin składania informacji przez dyrektora

Kategoria: Płace i finanse
Data: 28-07-2015 r.

Od 15 marca do 15 września dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać do organu prowadzącego informację o planowanej liczbie uczniów, która jest niezbędna do ustalenia wysokości dotacji celowej. Dyrektor szkoły, który złoży informacje wcześniej, ma możliwość ich korekty, jeżeli faktyczna liczba uczniów będzie niższa lub wyższa od przewidywanej na etapie wnioskowania o środki.

Dyrektor szkoły może dokonać korekty dotyczącej liczby uczniów

Dotacja celowa dla szkół jest udzielana na konkretne cele określone w ustawie o systemie oświaty. Może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona. Z dotacji tej finansowany jest zakup podręczników.

 

Uwzględniając wyniki postępowania rekrutacyjnego, dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji informacji lub wniosku – do 25 sierpnia każdego roku, a do 15 września ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.

Większa liczba uczniów w kolejnym roku to większa dotacja

Podręczniki zakupione za publiczne środki są własnością organu prowadzącego i będą wypożyczane uczniom przez szkolne biblioteki. Podręczniki obowiązują w danej szkole przez 3 kolejne lata. Jeżeli w kolejnym roku szkolnym zwiększy się liczba dzieci w stosunku do roku poprzedniego, to na tych uczniów także przysługuje dotacja.

Natomiast dla ucznia przyjętego do szkoły po 15 września organ prowadzący powinien sfinansować zakup z własnych środków, a wydatek ten zostanie mu zrefundowany ze środków dotacji celowej na kolejny rok szkolny.

Barbara Jarosz, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37615 )
Array ( [docId] => 37615 )