Dotacja przedszkolna nie przysługuje za nauczanie domowe

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-05-2015 r.

Gmina nie wypłaci przedszkolu dotacji na dziecko spełniające obowiązek przedszkolny w domu. Dziecko objęte taką edukacją nie uczęszcza do przedszkola, a zatem nie może być uznane za ucznia w rozumieniu przepisów regulujących wypłatę dotacji oświatowych.

Przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nie może żądać dotacji na dziecko, które nie uczęszcza do placówki w związku z zezwoleniem na spełnianie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza przedszkolem – patrz stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z marca 2015 r. Podobnie sytuacja ma się w stosunku do przedszkoli publicznych co niepublicznych.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej

W przypadku wydania przez dyrektora przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego decyzji w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku przedszkolnego poza placówką na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, dziecko nie uczęszcza faktycznie do przedszkola, a w konsekwencji nie ma podstaw prawnych do wypłacania na nie dotacji. Wydanie przez dyrektora wyżej wymienione zezwolenia nie pociąga za sobą skutków finansowych. Dziecko nie korzysta bowiem z edukacji przedszkolnej oferowanej przez placówkę (nie uczestniczy w zajęciach).

 Nie ma podstaw, by gmina wypłacała przedszkolu dotację na dziecko spełniające obowiązek przedszkolny w domu.

Źródło:

odpowiedź Joanny Berdzik, podsekretarz stanu MEN, na interpelację poselską Wiesława Suchowiejko nr 30992 z 3 marca 2015 r.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37088 )
Array ( [docId] => 37088 )

Array ( [docId] => 37088 )