Zasady wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-04-2015 r.

Za zrealizowaną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Zobowiązany jest zatem w ramach tego zastępstwa prowadzić „pełnowartościowe” zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Do określenia warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw zobowiązany jest organ prowadzący szkołę.

Przepisy oświatowe nie regulują kwestii wysokości stawki wynagrodzenia za godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną przez nauczyciela zatrudnionego w innym tygodniowym wymiarze czasu pracy niż nauczyciel zastępowany. Natomiast kompetencje do określenia tych kwestii ma organ prowadzący (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Godzina zastępstwa proporcjonalna do pensum

W szkołach prowadzonych przez właściwe resorty uregulowano tę kwestię. Tam wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się proporcjonalnie do wymiaru pensum ustalonego dla rodzaju zajęć realizowanych w ramach doraźnego zastępstwa (§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia). Jeśli zatem nauczyciel realizuje np. doraźne zastępstwa z wymiaru 18 godzin, to wynagrodzenie za taką godzinę oblicza się proporcjonalnie do tego wymiaru.

Sposoby obliczania w praktyce

W praktyce spotyka się najczęściej 2 rozwiązania ustalania stawki:

1)      według pensum, w ramach którego realizowane jest doraźne zastępstwo (np. 26-godzinne pensum nauczyciela świetlicy),
2)      według pensum, w ramach którego nauczyciel realizujący doraźne zastępstwo jest zatrudniony.

Godzin doraźnych zastępstw nie przelicza się na minuty. Godzina lekcyjna to odrębna jednostka, która wskazuje, ile trwają zajęcia/lekcje z uczniami. Nie oznacza to, że godzina pracy nauczyciela trwa tyle, co zajęcia z uczniami. Dlatego, jeśli przykładowo pedagog szkolny został skierowany na zastępstwo na godzinę wychowawczą, a godzina pracy pedagoga trwa 60 min, natomiast lekcyjna – 45 min, w ramach doraźnego zastępstwa przysługuje mu wynagrodzenie za 1 godzinę niezależne od czasu trwania (w tym wypadku 45 min).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36946 )
Array ( [docId] => 36946 )

Array ( [docId] => 36946 )