Zasady wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-04-2015 r.

Za zrealizowaną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Zobowiązany jest zatem w ramach tego zastępstwa prowadzić „pełnowartościowe” zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Do określenia warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw zobowiązany jest organ prowadzący szkołę.

Przepisy oświatowe nie regulują kwestii wysokości stawki wynagrodzenia za godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną przez nauczyciela zatrudnionego w innym tygodniowym wymiarze czasu pracy niż nauczyciel zastępowany. Natomiast kompetencje do określenia tych kwestii ma organ prowadzący (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Godzina zastępstwa proporcjonalna do pensum

W szkołach prowadzonych przez właściwe resorty uregulowano tę kwestię. Tam wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się proporcjonalnie do wymiaru pensum ustalonego dla rodzaju zajęć realizowanych w ramach doraźnego zastępstwa (§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia). Jeśli zatem nauczyciel realizuje np. doraźne zastępstwa z wymiaru 18 godzin, to wynagrodzenie za taką godzinę oblicza się proporcjonalnie do tego wymiaru.

Sposoby obliczania w praktyce

W praktyce spotyka się najczęściej 2 rozwiązania ustalania stawki:

1)      według pensum, w ramach którego realizowane jest doraźne zastępstwo (np. 26-godzinne pensum nauczyciela świetlicy),
2)      według pensum, w ramach którego nauczyciel realizujący doraźne zastępstwo jest zatrudniony.

Godzin doraźnych zastępstw nie przelicza się na minuty. Godzina lekcyjna to odrębna jednostka, która wskazuje, ile trwają zajęcia/lekcje z uczniami. Nie oznacza to, że godzina pracy nauczyciela trwa tyle, co zajęcia z uczniami. Dlatego, jeśli przykładowo pedagog szkolny został skierowany na zastępstwo na godzinę wychowawczą, a godzina pracy pedagoga trwa 60 min, natomiast lekcyjna – 45 min, w ramach doraźnego zastępstwa przysługuje mu wynagrodzenie za 1 godzinę niezależne od czasu trwania (w tym wypadku 45 min).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36946 )
Array ( [docId] => 36946 )

Array ( [docId] => 36946 )