Dyrektor szkoły nie może przeznaczyć dotacji na promocję placówki

Kategoria: Płace i finanse
Data: 29-05-2015 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie może przeznaczyć dotacji, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty winna być wykorzystana na realizację zadań szkoły, na zadania związane z promocją i reklamą placówki. Dotacja oświatowa nie może być wykorzystywana na każdy cel według uznania dyrektora.

Ustawa o systemie oświaty nie uprawnia dyrektora szkoły niepublicznej do wykorzystania dotacji o której mowa w art. 90 ust. 1a-3b na dowolne cele związane z funkcjonowaniem placówki. Zgodnie z ustawą środki te mają być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły  zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dyrektor szkoły nie ma zatem upoważnienia do tego, by ze środków dotacji finansować działania o charakterze promocyjnym i reklamowym na rzecz szkoły.

Przeznaczenie dotacji określa ustawa o systemie oświaty

Cele, które mogą być realizowane z wykorzystaniem dotacji są ściśle określone w ustawie o systemie oświaty i są to zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, które mają służyć pokrywaniu bieżących wydatków szkoły (art. 90 ust. 3d ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły nie może swobodnie rozszerzać katalogu wydatków, na które przeznaczy otrzymaną dotację. W szczególności nie może wykorzystywać tych środków dotacji na działania o charakterze marketingowym i reklamowym na rzecz szkoły.

Działania marketingowe nie mogą być finansowane z dotacji

Promowanie i reklamowanie szkoły nie jest działaniem ściśle związanym z procesem kształcenia uczniów, dlatego dyrektor szkoły niepublicznej nie może wykorzystać na takie działania dotacji co do zasady przeznaczonej na cele związane z procesem kształcenia uczniów (wyrok WSA, I SA/Kr 1304/12). Prowadzenie kampanii marketingowej mającej na celu zachęcenie uczniów i rodziców do wybrania placówki niepublicznej nie może być uznane za działalność związaną z realizacją celów systemu oświaty (wyrok NSA, II GSK 229/13).

Źródło:
  • wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2012 r. (I SA/Kr 1304/12)
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. (II GSK 229/13)
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37241 )
Array ( [docId] => 37241 )

Array ( [docId] => 37241 )