Pensja urlopowa zależy od wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 21-05-2015 r.

W zależności od tego czy w okresie korzystania z urlopu, wymiar zatrudnienia nauczyciela zwiększa się czy zmniejsza, to odpowiednio zmienia się także wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz pensji urlopowej.

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego obliczane jest z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela - według stawki obowiązującej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Uwzględnia się w nim:

  1. wynagrodzenie zasadnicze,

  2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

  3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

  5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

  6. wynagrodzenie za pracę w święto,

  7. dodatek za uciążliwość pracy,

  8. jednorazowy dodatek uzupełniający.

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz te określone procentowo od tych stawek, uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Zasada ta dotyczy wynagrodzenia zasadniczego, którego nie uśrednia się w wynagrodzeniu urlopowym. Nauczyciel ma wypłacaną pensję urlopową z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki wynagrodzenia zasadniczego - mniejszej, gdy wymiar zatrudnienia w miesiącach korzystania z urlopu ulega zmniejszeniu lub większej - gdy wymiar ten ulega zwiększeniu.

Jeżeli nauczyciel w okresie od września do czerwca jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, to wynagrodzenie za te miesiące otrzyma w pełnej wysokości. Jeżeli zaś za okres lipca i sierpnia wymiar zatrudnienia ulega zmniejszeniu, to otrzymuje także mniejszą pensję urlopową.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37191 )
Array ( [docId] => 37191 )

Array ( [docId] => 37191 )