Za opiekuna kolonii zatrudnionego na zlecenie należy opłacić składki

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 21-05-2015 r.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia jak np. opiekun półkolonii. Sposób potrącania składek ZUS w tym przypadku zależy od tego czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca.

Osobę, która zawarła z pracodawcą:

  • umowę agencyjną,

  • umowę zlecenia lub

  • inną umowę o świadczenie usług,

  • umowę o dzieło

lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy traktuje się jak pracownika. Oznacza to, że zawierając umowę zlecenia z własnym pracownikiem, należy potrącać te same składki, co w przypadku umowy o pracę, czyli składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.

Przy zawieraniu umowy zlecenie, z osobą, która jest zatrudniona w innej szkole, tytułem do ubezpieczenia społecznego jest tylko stosunek pracy. Z umowy zlecenia opłacane są w tym wypadku jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jednak osoba ta w szkole, gdzie jest zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, wówczas obowiązkowe są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku umowy zlecenia ze studentem , który nie ukończył 26 lat, umowy te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i nie odprowadza się od nich żadnych składek. Tacy pracownicy są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37189 )
Array ( [docId] => 37189 )

Array ( [docId] => 37189 )