Dyrektor szkoły nie może wstrzymywać wynagrodzeń dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 08-05-2015 r.

Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia jest naruszeniem jednego z podstawowych praw pracowniczych, do którego dyrektor szkoły nie ma prawa. Wynagrodzenie nauczyciela musi zostać wypłacone miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca – kwestię tę reguluje Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły planujący rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem nie ma podstaw do tego, by wstrzymać wypłatę wynagrodzenia. Prawo do otrzymywania wynagrodzenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych – wstrzymując wynagrodzenie nauczyciela dyrektor szkoły narusza regulacje kodeksu pracy, za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.  Zamiar zwolnienia nie może wpływać na wykonywanie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika.

Karta Nauczyciela – wynagrodzenie nauczyciela wypłacane jest z góry

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Karcie Nauczyciela wynagrodzenie nauczyciela wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art. 39 ust. 3 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły ma bezwzględny obowiązek terminowego wypłacania nauczycielom wynagrodzenia (art. 94 pkt 5 Kodeks pracy). Jeżeli wynagrodzenie nauczyciela zostanie bezpodstawnie wstrzymane, to nauczyciel może domagać się odsetek za czas opóźnienia, a jeżeli wskutek zwłoki w wypłacie poniesie stratę – może także domagać się odszkodowania (art. 481 § 1 i art. 471  Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy).

Przyczyna wstrzymania nie usprawiedliwia dyrektora szkoły

Jeżeli dyrektor szkoły wstrzymał wynagrodzenie nauczyciela bez podstawy prawnej, to pracownik może domagać się odsetek niezależnie od przyczyn wstrzymania lub opóźnienia. Konsekwencje za wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nauczyciela dotyczą także sytuacji, w której dyrektor szkoły nie miał wpływu na wystąpienie nieprawidłowości.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37113 )
Array ( [docId] => 37113 )

Array ( [docId] => 37113 )