Dyrektor szkoły nie odpowiada za dodatki dla opiekunów stażystów

Kategoria: Płace i finanse
Data: 23-09-2014 r.

Regulamin wypłacania dodatku dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stażystów jest ustanawiany przez organ prowadzący. Karta Nauczyciela nie upoważnia dyrektora szkoły do wprowadzania własnych regulacji w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz ich wysokość określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Opiekunów dla nauczycieli stażystów wyznacza dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia opiekunów dla nauczycieli, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciela mianowanego (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela). Opiekunowie mają być dla nauczycieli wsparciem, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji planu rozwoju zawodowego, są również odpowiedzialni za przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli stażystów za okres stażu (art. 9c ust. 5 Karta Nauczyciela).

Dodatki dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów

Fakt, iż dyrektor szkoły wyznacza opiekunów dla nauczycieli stażystów nie jest tożsamy z uprawnieniem go do określenia warunków wypłacana dodatku przysługującego na mocy § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Regulamin przyznawania dodatków jest ustanawiany przez organ prowadzący szkołę, a dyrektor szkoły nie ma uprawnień do ingerowania w przyjęte postanowienia. Oznacza to, że nauczyciele mający wątpliwości dotyczące przyznawanego dodatku powinni zwracać się bezpośrednio do jednostki samorządu terytorialnego, a nie do dyrektora szkoły, który nie ma wpływu na przyjęte regulacje.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35762 )
Array ( [docId] => 35762 )

Array ( [docId] => 35762 )