Dyrektor szkoły nie odpowiada za dodatki dla opiekunów stażystów

Kategoria: Płace i finanse
Data: 23-09-2014 r.

Regulamin wypłacania dodatku dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stażystów jest ustanawiany przez organ prowadzący. Karta Nauczyciela nie upoważnia dyrektora szkoły do wprowadzania własnych regulacji w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz ich wysokość określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Opiekunów dla nauczycieli stażystów wyznacza dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia opiekunów dla nauczycieli, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciela mianowanego (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela). Opiekunowie mają być dla nauczycieli wsparciem, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji planu rozwoju zawodowego, są również odpowiedzialni za przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli stażystów za okres stażu (art. 9c ust. 5 Karta Nauczyciela).

Dodatki dla nauczycieli pełniących funkcje opiekunów

Fakt, iż dyrektor szkoły wyznacza opiekunów dla nauczycieli stażystów nie jest tożsamy z uprawnieniem go do określenia warunków wypłacana dodatku przysługującego na mocy § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Regulamin przyznawania dodatków jest ustanawiany przez organ prowadzący szkołę, a dyrektor szkoły nie ma uprawnień do ingerowania w przyjęte postanowienia. Oznacza to, że nauczyciele mający wątpliwości dotyczące przyznawanego dodatku powinni zwracać się bezpośrednio do jednostki samorządu terytorialnego, a nie do dyrektora szkoły, który nie ma wpływu na przyjęte regulacje.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35762 )
Array ( [docId] => 35762 )

Array ( [docId] => 35762 )