Wynagrodzenie dla nauczycieli przywracanych do pracy wyrokiem sądu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 01-09-2014 r.

Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli przywracanych do pracy wyrokiem sądu prawo do otrzymania wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Od wyroku sądu uzależnione jest natomiast czy dyrektor szkoły może żądać od nauczycieli zwrotu wypłaconej odprawy.

Kwestia wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla nauczycieli przywracanych wyrokiem sądu nie jest uwzględniona w ustawie Karta Nauczyciela, dlatego na mocy art. 91c ust 1 tej ustawy należy stosować przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 47  Kodeksu pracy pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której sąd w wyroku zasądził inaczej.

Wynagrodzenie dla nauczycieli – w określonej ustawą wysokości

Jeżeli sąd w wyroku nie określił czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, to dyrektor szkoły odwołuje się do przepisów prawa pracy. Zgodnie z regulacjami dyrektor szkoły powinien wziąć pod uwagę, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a kiedy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy jest przewidziane wyłącznie dla nauczycieli, którzy w chwili zwolnienia byli pracownikami szczególnie chronionymi (np. pracownica w okresie ciąży lub w urlopu macierzyńskiego) (art. 47 Kodeks pracy).

Dyrektor szkoły nie zawsze może żądać zwrotu odprawy

Kodeks pracy ani Karta Nauczyciela nie regulują czy dyrektor szkoły ma prawo żądać zwrotu odprawy od nauczyciela, którego sąd na mocy wyroku przywrócił do pracy. Kwestia ta powinna być każdorazowo rozstrzygnięta przez sąd w wydanym wyroku. Obowiązek zwrotu otrzymanej odprawy pieniężnej jest uzależniony od tego, z jakiego powodu sąd unieważnił brozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35629 )
Array ( [docId] => 35629 )

Array ( [docId] => 35629 )