Wynagrodzenie dla nauczycieli przywracanych do pracy wyrokiem sądu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 01-09-2014 r.

Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli przywracanych do pracy wyrokiem sądu prawo do otrzymania wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Od wyroku sądu uzależnione jest natomiast czy dyrektor szkoły może żądać od nauczycieli zwrotu wypłaconej odprawy.

Kwestia wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla nauczycieli przywracanych wyrokiem sądu nie jest uwzględniona w ustawie Karta Nauczyciela, dlatego na mocy art. 91c ust 1 tej ustawy należy stosować przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 47  Kodeksu pracy pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której sąd w wyroku zasądził inaczej.

Wynagrodzenie dla nauczycieli – w określonej ustawą wysokości

 

Jeżeli sąd w wyroku nie określił czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, to dyrektor szkoły odwołuje się do przepisów prawa pracy. Zgodnie z regulacjami dyrektor szkoły powinien wziąć pod uwagę, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a kiedy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy jest przewidziane wyłącznie dla nauczycieli, którzy w chwili zwolnienia byli pracownikami szczególnie chronionymi (np. pracownica w okresie ciąży lub w urlopu macierzyńskiego) (art. 47 Kodeks pracy).

Dyrektor szkoły nie zawsze może żądać zwrotu odprawy

Kodeks pracy ani Karta Nauczyciela nie regulują czy dyrektor szkoły ma prawo żądać zwrotu odprawy od nauczyciela, którego sąd na mocy wyroku przywrócił do pracy. Kwestia ta powinna być każdorazowo rozstrzygnięta przez sąd w wydanym wyroku. Obowiązek zwrotu otrzymanej odprawy pieniężnej jest uzależniony od tego, z jakiego powodu sąd unieważnił brozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35629 )
Array ( [docId] => 35629 )