Finansowe zadania dyrektora szkoły na koniec roku i początek nowego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 03-11-2015 r.

Do 22 grudnia dyrektor musi przygotować plan finansowy szkoły, a do 15 stycznia rozliczyć się z dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz dokonać ewentualnego zwrotu niewykorzystanej dotacji. Obowiązków dyrektora na koniec roku jest jednak więcej.

4 obowiązki dyrektora szkoły związane z finansami

Obowiązki dyrektora na koniec roku to m.in.:

1) Złożenie wniosku o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia – najpóźniej do 30 listopada. Wniosek dotyczy następnego roku budżetowego i musi być zgodny z planem doskonalenia nauczycieli zatwierdzonym w szkole. Opracowując wnioski, dyrektorzy szkół i placówek muszą wziąć pod uwagę specyfikę swojej jednostki, potrzeby kadrowe, a także lokalną politykę oświatową.

2) Rozliczenie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – rozliczenie to wynika z wprowadzenia dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja na zakup:

  • podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego,
  • materiałów edukacyjnych do zajęć z tego języka lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I–III szkoły podstawowej, oraz
  • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów.

3) Przygotowanie planu finansowego szkoły zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego – organy prowadzące mogą wskazać pewne założenia dotyczące planowania wydatków dotyczące np. kolejności (priorytety) planowania wydatków, wskaźników, metod ustalania poziomu wydatków, informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowe. Dyrektorzy jednostek (w tym dyrektorzy szkół) oprócz stosowania się do ogólnych zasad tworzenia budżetu muszą, uwzględnić takie wytyczne.

4) Skorygowanie odpisu na ZFŚS – do końca grudnia. Dotyczy to pracodawców, u których zmienił się w ciągu roku stan zatrudnienia. Korekta powinna uwzględniać faktycznąprzeciętną liczbę osób zatrudnionych w br.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37967 )
Array ( [docId] => 37967 )

Array ( [docId] => 37967 )