Nauczyciel ma dwa tygodnie na rozliczenie delegacji

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 19-11-2015 r.

Niedotrzymanie przez pracownika 14-dniowego terminu na rozliczenie wyjazdu w sprawach służbowych nie daje podstaw do odmowy zwrotu kosztów takiej podróży. Stanowi to jednak naruszenie obowiązków przez pracownika, które może skutkować nałożeniem kary porządkowej.

Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Nie można jednak odmówić zwrotu kosztów delegacji w związku z niedotrzymaniem terminu do jej rozliczenia, ponieważ jest on roszczeniem ze stosunku pracy i podlega przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia wymagalności.

Pracownik powinien natomiast udowodnić, że z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przedstawić rozliczenia delegacji w wymaganym terminie, ponieważ jego przekroczenie może być potraktowane jako uchybienie w zakresie porządku w procesie pracy i stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej. Należy jednak pamiętać, że nałożenie kary porządkowej jest możliwe tylko w terminie 14 dni od dnia ujawnienia naruszenia obowiązków, w tym przypadku - od dnia następnego po upływie dwóch tygodni na rozliczenie delegacji.

Konsekwencje braku rozliczenia delegacji pracownika w wyznaczonym przepisami prawa terminie może skutkować negatywnymi konsekwencjami również dla pracodawcy - organy kontroli mogą bowiem uznać taką sytuację za przykład nieprzestrzegania zapisów rozporządzenia i zaniedbań w gospodarce finansowej szkoły.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38065 )
Array ( [docId] => 38065 )

Array ( [docId] => 38065 )