Odprawy dla nauczycieli – utrata zdolności do pracy

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-12-2014 r.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który zgodnie z orzeczeniem wydanym przez lekarza nie jest zdolny do pracy następuje z mocy prawa. Dyrektor szkoły nie może utrzymać nauczyciela na stanowisku, ale Karta Nauczyciela przewiduje wypłacenie nauczycielowi odprawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu z mocy prawa, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie okresowe lub kontrolne w wydanym orzeczeniu stwierdzi niezdolność nauczyciela do dalszego wykonywania dotychczasowej pracy. W takiej sytuacji dla nauczycieli przewidziane jest prawo do otrzymania odprawy, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy (art. 28 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Odprawy dla nauczycieli niezdolnych do pracy

 

Karta Nauczyciela wskazuje, że dla nauczycieli, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu z mocy prawa ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy przewidziana jest odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela, jednak wysokość ta nie może być większa niż sześciokrotność tego wynagrodzenia. Oznacza to, że nauczyciel, który przepracował na stanowisku więcej niż sześć lat nie będzie uprawniony do odprawy w wysokości wyższej niż w przypadku nauczyciela pracującego sześć lat. Niższą odprawę otrzymają nauczyciele o krótszym stażu pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy z końcem miesiąca

Stosunek pracy z nauczycielem niezdolnym do pracy na stanowisku następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do pracy (art. 23 ust. 2 pkt 3 Karta Nauczyciela). Należy zaznaczyć, że rozwiązanie umowy nie jest decyzją dyrektora szkoły – w takim przypadku nie ma on możliwości pozostawienia nauczyciela na zajmowanym stanowisku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36137 )
Array ( [docId] => 36137 )