Wynagrodzenie nauczycieli niezdolnych do pracy w okresie zawieszenia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 24-11-2014 r.

Dyrektor szkoły może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków, a tym samym pozbawić go prawa do otrzymywania dodatków do wynagrodzenia. Karta Nauczyciela przewiduje także możliwość ograniczenia wynagrodzenia zasadniczego. Ograniczenia te nie będą jednak uwzględniane, jeżeli nauczyciel przedłoży zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość ograniczenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w stanie zawieszenia oraz automatyczne jego ograniczenie w przypadku aresztowania (art. 84 ust. 1 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie nauczyciela w takiej sytuacji zawsze pozbawione jest dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 84 ust. 2 Karta Nauczyciela).  Zgodnie z prawem nauczyciel może jednak otrzymywać wynagrodzenie w innej (wyższej) wysokości, jeżeli w okresie zawieszenia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Wynagrodzenie nauczyciela niezdolnego do pracy w czasie zawieszenia

W przypadku nauczycieli zawieszonych w pełnieniu obowiązków nie wyklucza się ewentualności wystąpienia niezdolności do pracy z powodu choroby. Dla nauczycieli, którzy przedłożą do dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy przewidziane jest prawo do otrzymywania wynagrodzenia na podstawie art. 92 ustawy Kodeks pracy. Oznacza to, że nauczyciel zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeks pracy). Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 92 § 2 Kodeks pracy).

Dyrektor szkoły nie może ograniczyć wysokości zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie nauczyciela, który w okresie zawiedzenia przedłoży zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy nie może być obniżona decyzją dyrektora szkoły, nie pozwala na to również Karta Nauczyciela czy Kodeks pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36085 )
Array ( [docId] => 36085 )