Odprawy dla nauczycieli z ograniczonym pensum

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-06-2013 r.

Przy obliczaniu wysokości odprawy dla nauczycieli, którym obniżono pensum jest brana pod uwagę wysokość wynagrodzenia właściwego dla pełnego wymiaru czasu pracy. Brane pod uwagę zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela uwzględnia kwalifikacje, stopień awansu oraz stawki obowiązujące w dniu, w którym wypłacana jest odprawa.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie pensum, jeżeli dyrektor szkoły widzi taką potrzebę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole (art. 20 ust. 2 pkt 2). Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy w przyszłości. W takich przypadkach Karta Nauczyciela przewiduje wypłacenie dla nauczycieli odprawy w wysokości odpowiadającej sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Odprawy dla nauczycieli po ograniczeniu pensum

 

Zwolnienie nauczyciela mianowanego jest możliwe na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczy to sytuacji, w której dyrektor szkoły nie może kontynuować zatrudnienia ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów lub w związku z likwidacją szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wówczas dla nauczycieli wypłatę odprawy w wysokości sześciokrotnej wielokrotności kwoty jaką obejmuje zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela.

Wcześniejsze obniżenie pensum nauczyciela nie oznacza, że jego odprawa będzie obniżona. Odprawa jest wypłacana z uwzględnieniem pełnego wymiaru czasu pracy. Jeżeli wcześniej nauczycielowi, za jego zgodą, obniżono wymiar pensum, to podstawą do wypłacenia odprawy jest takie zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela, jak przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynika to z faktu, iż pod uwagę brany jest wymiar pensum z miesiąca, który przypadał bezpośrednio przed jego ograniczeniem (art. 22 ust. 2a Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30368 )
Array ( [docId] => 30368 )