Dodatek funkcyjny dla nauczyciela oddzielnie za każde stanowisko

Kategoria: Płace i finanse
Data: 25-04-2013 r.

Dodatek funkcyjny wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków.

Jednym ze składników płacy nauczyciela jest dodatek funkcyjny. Dodatek ten nie jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, a prawo do niego związane jest z wykonywaną przez nauczyciela funkcją. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono np. sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko, niezależnie od tego, ile stanowisk piastuje lub funkcji sprawuje.

Szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa regulamin - uchwalany w drodze aktu prawa miejscowego. W przypadku szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej, przyznawanie dodatków określają odpowiednie akty wykonawcze.

Dodatek funkcyjny powinien być wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym oraz tego, czy nauczyciel pracuje w placówce feryjnej, czy nieferyjnej. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno natomiast nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją.

Podstawa prawna:

 • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).
 • § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22, poz. 181 ze zm.).

Patryk Kuzior, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30361 )
Array ( [docId] => 30361 )

Array ( [docId] => 30361 )