Płaca nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-11-2012 r.

Płaca nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty lub organu prowadzącego jest uzależniona od wymiaru czasu pracy określonego w Karcie Nauczyciela, ale nie może być wyższa od płacy nauczyciela dyplomowanego. Pracownikowi przysługuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Pracownika zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty lub organu prowadzącego na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty obowiązują zasady określone w Kodeksie pracy, jednak nie dotyczy to dwóch aspektów zatrudnienia: czasu pracy oraz wysokości wynagrodzenia.

Dla osoby niebędącej nauczycielem – płaca nauczyciela dyplomowanego

Osoba zatrudniona za zgodą kuratora oświaty nie realizuje ścieżki awansu zawodowego nauczyciela, dlatego stosuje się wobec niej odrębne zasady wynagradzania. Zarobki osoby niebędącej nauczycielem nie mogą być wyższe niż płaca nauczyciela dyplomowanego. Przysługuje jej jednak wynagrodzenie za ponadwymiarowe godziny pracy, naliczane na takich samych zasadach, co nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela.

Czas pracy osoby niebędącej nauczycielem – Karta Nauczyciela a nie Kodeks pracy

Tygodniowe pensum osoby niebędącej nauczycielem jest takie samo, jak w przypadku pedagogicznych pracowników określonego typu szkoły. Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty jest określony w Karcie Nauczyciela. Obowiązuje ją 40-godzinny tydzień pracy oraz liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określona w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zgodna z typem placówki.

Jeżeli pracownikowi przydzielono większą liczbę godzin zajęć, to należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Ta część wynagrodzenia jest naliczana na takich samych zasadach, co płaca nauczyciela.

Zatrudnienie osób niebędących nauczycielami najczęściej ma miejsce w szkołach zawodowych. Dyrektorzy szkół mają coraz większe problemy z pozyskiwaniem pracowników posiadających kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu. Dlatego zatrudnianie osób bez kwalifikacji pedagogicznych na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty staje się koniecznością. Płaca nauczyciela dyplomowanego wciąż jeszcze uznawana jest przez specjalistów za niewystarczającą.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1a i 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • art. 35 ust. 2, art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30339 )
Array ( [docId] => 30339 )