Podwyżki dla nauczycieli już we wrześniu 2013 r.

Kategoria: Płace i finanse
Data: 22-08-2013 r.

W tym roku szkolnym po raz kolejny nie będzie ustawowych podwyżek nauczycielskich pensji. Część jednak otrzyma wyższe wynagrodzenie i to już we wrześniu. Dotyczy to m.in. nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Po dostarczeniu przez nauczyciela aktu nadania trzeba podwyższyć jego pensję, a co za tym idzie – przeliczyć dodatkowe składniki wynagrodzenia.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest określana każdego roku rozporządzeniem płacowym resortu edukacji. Przyzwyczailiśmy się już do corocznych, nawet symbolicznych podwyżek, jednak w tym roku szkolnym pensje nauczycielskie zostają zamrożone na poziomie z roku szkolnego 2012/2013. Mimo braku ustawowych podwyżek nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania wyższego stopnia awansu zawodowego dostaną wyższą pensję i to już we wrześniu.

Podwyżka od września lub stycznia

Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Jeżeli jednak nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po 30 czerwca, a przed 1 listopada i uzyskał stopień awansu zawodowego przed 1 stycznia, to zmiana wynagrodzenia powinna nastąpić od 1 stycznia.

Podwyżkę wypłaca się na podstawie przedłożonego aktu nadania stopnia awansu

Podstawą przeszeregowania płacowego jest odpowiedni dokument. W przypadku awansu zawodowego na wyższy stopień – akt nadania stopnia awansu zawodowego. Za dzień nadania stopnia awansu uważa się datę, która znajduje się na decyzji. Nowe wynagrodzenie ustala dyrektor szkoły na bazie przedstawionego przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Przykład: Nauczyciel w czerwcu 2013 roku otrzymał zaświadczenie komisji o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 6 września organ prowadzący uroczyście wręczy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jaką naliczyć pensję temu nauczycielowi na 1 września?

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30393 )
Array ( [docId] => 30393 )

Array ( [docId] => 30393 )