Pracodawca może odmówić przyznania świadczenia zdrowotnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 05-03-2015 r.

Jeżeli dyrektor ma wątpliwości dotyczące zasadności wypłacenia nauczycielowi zapomogi zdrowotnej, może odmówić jej wypłaty odpowiednio to uzasadniając. W przypadku zasadnego podejrzenia, że nauczyciel próbuje wyłudzić taką zapomogę, dyrektor może natomiast złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły:

 • przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz

 • określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Zapomoga zdrowotna jest świadczeniem pieniężnym, a jej wyłudzanie jest oszustwem. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, popełnia przestępstwo oszustwa. Przedłożenie nieprawdziwych informacji w celu uzyskania zapomogi zdrowotnej może być więc zakwalifikowane jako oszustwo.

Jeśli dyrektor przypuszcza, że pracownik próbuje wyłudzić świadczenie, dyrektor może powiadomić policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Organy ścigania w toku postępowania w sprawie mają odpowiednie możliwości, aby ustalić, czy zaświadczenie o chorobie przewlekłej nauczyciela jest zgodne ze stanem faktycznym, oraz czy przedstawione faktury są związane z leczeniem takiej choroby.

Warunki przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi określa regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej – może to być np. przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę przewlekłą oraz faktura za leki. Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego od wystawionego zaświadczenia. Jeżeli są wątpliwości, co do zasadności przyznania zapomogi zdrowotnej, pracodawca może odmówić jej wypłacania, uzasadniając to w odpowiedni sposób.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36668 )
Array ( [docId] => 36668 )

Array ( [docId] => 36668 )