Pracodawca może odmówić przyznania świadczenia zdrowotnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 05-03-2015 r.

Jeżeli dyrektor ma wątpliwości dotyczące zasadności wypłacenia nauczycielowi zapomogi zdrowotnej, może odmówić jej wypłaty odpowiednio to uzasadniając. W przypadku zasadnego podejrzenia, że nauczyciel próbuje wyłudzić taką zapomogę, dyrektor może natomiast złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły:

 
  • przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz

  • określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Zapomoga zdrowotna jest świadczeniem pieniężnym, a jej wyłudzanie jest oszustwem. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, popełnia przestępstwo oszustwa. Przedłożenie nieprawdziwych informacji w celu uzyskania zapomogi zdrowotnej może być więc zakwalifikowane jako oszustwo.

Jeśli dyrektor przypuszcza, że pracownik próbuje wyłudzić świadczenie, dyrektor może powiadomić policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Organy ścigania w toku postępowania w sprawie mają odpowiednie możliwości, aby ustalić, czy zaświadczenie o chorobie przewlekłej nauczyciela jest zgodne ze stanem faktycznym, oraz czy przedstawione faktury są związane z leczeniem takiej choroby.

Warunki przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi określa regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej – może to być np. przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę przewlekłą oraz faktura za leki. Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego od wystawionego zaświadczenia. Jeżeli są wątpliwości, co do zasadności przyznania zapomogi zdrowotnej, pracodawca może odmówić jej wypłacania, uzasadniając to w odpowiedni sposób.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36668 )
Array ( [docId] => 36668 )