Szkoła nie płaci podatku za sporadycznie wynajmowane pomieszczenia

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Karol Zawadzki
Data: 06-02-2015 r.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nie istnieje, gdy pomieszczenia szkolne np. sala gimnastyczna są wynajmowane incydentalnie na godziny. Analogiczna sytuacja dotyczy przypadków, w których wynajęte będą ściany budynku, np. do celów umieszczenia na nich reklam.

Konieczność korekty danych podatkowych ujętych we wcześniejszej deklaracji zachodzi jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania. Sporadyczne wynajmowanie powierzchni szkolnych nie stanowi zmiany sposobu użytkowania nieruchomości szkolnych, które w przeważającej części są wykorzystywane na cele oświatowe, a jedynie po godzinach pracy szkoły i sporadycznie – są wynajmowane na cele komercyjne.

Analogicznie obowiązek podatkowy nie występuje w przypadku wynajmowania przez szkołę ścian budynku (np. wynajmowanie pod reklamę ścian lub powierzchni dachu). W rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, do których odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ściany czy dach budynku nie są to budowle, ani też urządzenia budowlane. W stosunku do nich kwoty podatku oblicza się, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową. Takową zaś jest tylko powierzchnia mierzona na poszczególnych kondygnacjach budynku, a więc ani powierzchnia ścian, ani też powierzchnia dachu nie będą tu podstawą opodatkowania.

Jeżeli szkoła wynajmuje swoje pomieszczenia sporadycznie, a w przeważającej części są one wykorzystywane do działalności oświatowej, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Skutki w podatku od nieruchomości nie wystąpią również w takich przypadkach, w których wynajęte będą ściany budynku, np. do celów umieszczenia na nich reklam.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36514 )
Array ( [docId] => 36514 )