Szkoła może wynajmować pomieszczenia pod pewnymi warunkami

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Halina Skiba
Data: 04-02-2015 r.

Nieruchomość obejmująca budynek szkolny może być oddana szkole w trwały zarząd. Szkoła może wówczas samodzielnie zawierać umowy najmu swoich pomieszczeń i nawet ustalać obowiązujące za wynajem stawki. Jednak w niektórych sytuacjach wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

Do uprawnień, które zyskuje szkoła przejmująca mienie we władanie, można zaliczyć:

 
  • możliwość korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,
  • możliwość dokonywania zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na tej nieruchomości,
  • prawo oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż okres, na który został ustanowiony trwały zarząd.

W tym ostatnim przypadku wymagane jest:

  • zawiadomienie właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo
  • zgoda, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także w przypadku, gdy po umowie na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przykład:

Gimnazjum jest trwałym zarządcą nieruchomości. Z nowym rokiem szkolnym do dyrektora zgłosiła się prywatna szkoła muzyczna z propozycją wynajmu dwóch sali lekcyjnych na prowadzenie zamiejscowego oddziału. Dyrektor może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie najmu i podpisać umowę z prywatną szkołą. Jednak takie prawo przysługuje z pewnymi ograniczeniami, tj. koniecznością zawiadomienia jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli umowa jest zawiera na okres do 3 lat, lub uzyskania jej zgody, gdy umowa ma być zawarta na dłuższy okres.

Halina Skiba, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36507 )
Array ( [docId] => 36507 )