W 2015 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 14-11-2014 r.

Planowany na 2015 r. wzrost subwencji ogólnej o 877.355 tys. zł (tj. o 2,22%) nie stanowi realnego zwiększenia wydatków na oświatę i wychowanie, te z roku na rok spadają. Nie będzie dodatkowych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Wzrost subwencji spowodowany jest większą liczbą uczniów, a dokładnie sześciolatków w I klasie. Udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB zaplanowano na poziomie 2,52%, czyli mniej o 0,03%.

W nowym roku nie będzie dodatkowych pieniędzy na zajęcia, doposażenie szkół czy na podwyżki dla nauczycieli (ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w roku 2012). Ponadto w 2015 roku:

  • zrezygnowano z programu dofinansowania zadań wynikających z obniżenia wielu szkolnego – „Radosna szkoła”,
  • nie zabezpieczono środków na sfinansowanie kosztów pracy nauczycieli przy ustnych egzaminach maturalnych,
  • nie została również wyodrębniona pozycja związana z wypłatą tzw. dodatku uzupełniającego.

Korzystny wskaźnik korygujący subwencję oświatową

Do tej pory, gdy gmina pozbyła się wszystkich szkół, dostawała obniżoną o 80% subwencję oświatową. Ministerstwo Edukacji Narodowej złagodziło jednak ten spadek, wprowadzając wskaźnik korygujący Di w wysokości 0,87, który gwarantuje subwencję na określonym poziomie mimo braku wymogu w postaci nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych. W tym roku gminy, które wyzbyły się wszystkich szkół, otrzymają jednak więcej pieniędzy. Otóż w projekcie rozporządzenia o podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 dokonano dalszej zmiany wskaźnika korygującego Di w części Wa i  ustalono go w wysokości 1, w sytuacji gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w danej jednostce samorządu jest równa zero (czyli nie ma w gminie żadnej szkoły samorządowej z Kartą Nauczyciela).

Gimnazja wiejskie dostaną mniej środków

Niekorzystny podział subwencji dotknie szczególnie wiejskie gimnazja. Proponuje się bowiem wzrosty wagi, według której będą „przeliczani” uczniowie szkół podstawowych. Maleje za to waga dla gimnazjów z terenów wiejskich, co oznacza mniejsze środki na oświatę dla tych szkół. Z kolei więcej środków dostaną szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia, ale pod warunkiem że liczba uczniów nie przekroczy 70.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje działania MEN i planowany podział subwencji na 2015 rok za niezgodny z prawem, dlatego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ministerialnych przepisów z konstytucją.

Źródło:

Strona Internetowa ZNP.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36029 )
Array ( [docId] => 36029 )

Array ( [docId] => 36029 )