Wynagrodzenie nauczyciela – dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wakacje

Kategoria: Płace i finanse
Data: 03-07-2013 r.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może być wypłacany w wakacje, jeżeli regulamin wynagrodzeń nie wskazuje inaczej. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela za ustalenie zasad wypłacania dodatków wliczających się w wynagrodzenie nauczyciela odpowiada organ prowadzący.

Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela). Ogólne warunki przyznawania dodatków Karta Nauczyciela przekazuje organom prowadzącym szkoły, dlatego to od jednostki samorządu terytorialnego zależy czy i które dodatki dla nauczycieli będą wypłacane w okresie wakacji.

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie wakacji

 

Organ prowadzący szkołę może zastrzec w regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków, że w okresie wakacji wynagrodzenie nauczyciela będzie ich pozbawione. Najczęściej dotyczy to dodatków dla nauczycieli pełniących funkcje opiekuna nauczyciela realizującego staż na kolejny stopień awansu zawodowego. W tym przypadku dodatek dla nauczycieli przysługuje z tytułu realizowania konkretnych obowiązków (określa to Karta Nauczyciela).

W przypadku dodatku motywacyjnego dla nauczycieli może obowiązywać podobna zasada – urlopowe wynagrodzenie nauczyciela może być pozbawione dodatku w sytuacji, gdy w regulaminie przyznawania i wypłacania tej części wynagrodzenia znalazła się informacja o ograniczeniu czasowym. Jeżeli organ prowadzący w regulaminie nie zawarł zapisu o ograniczeniu dodatku na czas wakacji, a dodatek ten został przyznany również na okres wakacji (np. do 31 sierpnia), to urlopowe wynagrodzenie nauczyciela będzie zawierało również ten składnik.

Możliwa jest również sytuacja, w której dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest przyznawany na okres do 30 czerwca – wtedy nie istnieje żadna podstawa do tego, by wliczyć go do wynagrodzenia urlopowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30379 )
Array ( [docId] => 30379 )