Wynagrodzenie nauczyciela – dyrektor szkoły nie udziela informacji

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-11-2013 r.

Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do udzielania informacji na temat tego, jakie jest wynagrodzenie nauczyciela, jeżeli sam pracownik nie udzielił mu takiego upoważnienia. Informacje te nie są przekazywane również na wniosek związku zawodowego.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i innych), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagród i innych świadczeń (art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dokładną informację o jego wysokości posiada nauczyciel oraz dyrektor szkoły, który nie jest upoważniony do przekazywania tej informacji komukolwiek bez upoważnienia wydanego przez zatrudnianego.

Dyrektor szkoły nie ujawnia wysokości zarobków nauczycieli

Dyrektor szkoły może zostać poproszony przez związek zawodowy działający w szkole o udzielenie informacji o wysokości, w jakiej jest wypłacane wynagrodzenie nauczyciela. Związki zawodowe są uprawnione do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników, jednak nie są upoważnione do podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie bez zgody zatrudnionego. Jeżeli dyrektor szkoły nie otrzyma od pracownika zgody - nie powinien przekazywać związkom informacji o wysokości zarobków pracownika.

Informując o zarobkach nauczycieli dyrektor szkoły łamie prawo

Udzielanie informacji na temat zarobków nauczycieli nie mieści się w kompetencjach dyrektora szkoły. Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Informacja o dodatkach przyznawanych dla nauczycieli jest informacją jawną, jednak przekazywanie do dalszej wiadomości informacji o ich wysokości, pozostaje w gestii nauczyciela. Przekazanie wiadomości o tym, ile wynosi wynagrodzenie nauczyciela to naruszenie dóbr osobistych i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną (art. 23 i 24 kodeks cywilny).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30404 )
Array ( [docId] => 30404 )

Array ( [docId] => 30404 )