Subwencja oświatowa w 2014 r. – większa o 126 zł

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-11-2013 r.

Zgodnie z propozycją resortu edukacji w 2014 r. subwencja oświatowa przypadająca na jednego ucznia wzrośnie o blisko 2,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Szkoły i placówki oświatowego na każdego ucznia otrzymają zatem kwotę 5.289,45 zł.

W 2014 r. wysokość subwencji przypadająca na jednego ucznia będzie uzależniona od liczby uczniów przeliczeniowych, otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Taki sposób kalkulacji umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części subwencji do tych samorządów, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego jest największy, co przekłada się na wysokość ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 39.499.597 tys. zł, tj. niżej o 0,02% w porównaniu z 2013 rokiem. Na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów i etatów nauczycieli resort edukacji szacuje, że 61,1% subwencji trafi do gmin, 37% do powiatów oraz 1,9% do województw.

Z wyliczeń MEN wynika, że kwota, którą samorządy otrzymają na jednego ucznia w 2014 roku, wyniesie 5.289,45 zł, co stanowi wzrost o blisko 2,5% (czyli 126 zł) w stosunku do kwoty obowiązującej w 2013 roku (5.163,09 zł).

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku (wersja skierowana do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30405 )
Array ( [docId] => 30405 )

Array ( [docId] => 30405 )