Wynagrodzenie nauczyciela – przejście w stan nieczynny a awans nauczyciela

Kategoria: Płace i finanse
Data: 15-06-2013 r.

Wynagrodzenie nauczyciela, który między wypowiedzeniem stosunku pracy a przejściem w stan nieczynny uzyskał kolejny stopień awansu zawodowego będzie wypłacane w wysokości właściwej dla stopnia awansu posiadanego w dniu 1 września. Jeżeli awans nauczyciela nastąpił w sierpniu, to od września wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym jest wypłacane w zmienionej wysokości.

Zmienione (wyższe) wynagrodzenie nauczyciela przysługuje od dnia 1 września tym, którzy pomyślnie przeszli procedurę kwalifikacyjną i egzaminacyjną na awans nauczyciela do końca sierpnia. Jeżeli nauczyciel kończy staż po otrzymaniu wypowiedzenia i podjęciu decyzji o przejściu w stan nieczynny, to w sytuacji, gdy uzyska awans nauczyciela przed 1 września, będąc w stanie nieczynnym otrzyma wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką przewiduje się dla nauczycieli posiadających zdobyty przezeń stopień awansu.

Awans nauczyciela a wynagrodzenie w stanie nieczynnym

Nauczyciel, który na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy ma prawo złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny sprawia, że wypowiedzenie stosunku pracy jest bezskuteczne. Przeniesienie w stan nieczynny oznacza zachowanie prawa do comiesięcznego wynagrodzenia przez okres sześciu miesięcy (art. 20 ust. 5a, ust. 5c i ust. 6 Karta Nauczyciela).

Bezskuteczność wypowiedzenia jest równoznaczna z trwaniem stosunku pracy. W związku z tym – jeżeli awans nauczyciela nastąpił w sierpniu danego toku, to od 1 września następuje zmiana wysokości jego wynagrodzenia (art. 39 ust. 1 Karta Nauczyciela). Fakt, iż od 1 września nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym nie odbiera mu prawa do zmiany wysokości kwoty, w jakiej wypłacane jest wynagrodzenie nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30373 )
Array ( [docId] => 30373 )