Wynagrodzenie nauczyciela za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 22-09-2015 r.

Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji dotyczących wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy mimo pozostawania w gotowości do pracy, nie może jej wykonać ze względu na nieobecność ucznia, dla którego zostało  zorganizowane nauczanie indywidualne. W związku z tym, w takich okolicznościach dyrektor szkoły powinien stosować regulacje Kodeksu pracy.

Zasady wynagradzania za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego nie są jednakowe dla nauczycieli, którzy realizują nauczanie indywidualne w ramach pensum oraz dla nauczycieli, którzy zajęcia indywidualne z uczniami mają prowadzić w ramach przydzielonych przez dyrektora szkoły godzin ponadwymiarowych.

Wynagrodzenie nauczyciela za nauczanie indywidualne w ramach pensum

 

Nauczyciel, który nie prowadzi zajęć nauczania indywidualnego ze względu na nieobecność ucznia powinien być traktowany, jak pracownik pozostający w gotowości do pracy, lecz nie wykonujący jej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (art. 81 § 1 Kodeks pracy). W takiej sytuacji nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, mimo iż faktycznie nie wykonywał jakiejkolwiek pracy. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową bądź miesięczną (art. 81 § 1 Kodeks pracy).

Jeżeli uczeń nie stawił się na zajęciach bądź rodzice odwołali je – dyrektor szkoły mógł powierzyć nauczycielowi inne zadania do wykonania, dlatego też nie ma podstaw do niewypłacenia wynagrodzenia (art. 81 § 3Warto także zauważyć, że dyrektor szkoły nie ma podstaw do tego, by wymagać od nauczyciela odpracowania zajęć w czasie wolnym od pracy.

Nauczanie indywidualne w godzinach ponadwymiarowych  

Inaczej wygląda sytuacja nauczyciela, dla którego godziny nauczania indywidualnego stanowią godziny ponadwymiarowe. Zasad wypłacania wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie są regulowane ustawowo – kwestię tę ustala organ prowadzący szkołę (art. 35 ust. 3 Karta Nauczyciela).

W praktyce organy prowadzące coraz częściej ustalają w regulaminie, że wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie w przypadkach faktycznego wykonywania pracy. To oznacza, że jeżeli nauczyciel, ze względu na nieobecność ucznia, nie prowadził zajęć nauczania indywidualnego – nie otrzyma wynagrodzenia.

Każdy nauczyciel, któremu przydzielono nauczanie indywidualne w ramach godzin ponadwymiarowych powinien sprawdzić, jakie szczegółowe regulacje ustanowiono dla nauczycieli danej jednostki samorządu terytorialnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37802 )
Array ( [docId] => 37802 )