Wynagrodzenie zawieszonego nauczyciela jest pozbawione dodatków

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-11-2014 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela wynagrodzenie nauczyciela, który został zawieszony przez dyrektora szkoły może, ale nie musi zostać ograniczone. W żadnym wypadku nauczycielowi nie przysługują  natomiast dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje na mocy decyzji dyrektora szkoły, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie zawieszenia

W okresie zawieszenia wypłacane jest wynagrodzenie nauczyciela, jednak może być ono niższe niż gdyby nauczyciel wykonywał obowiązki zawodowe. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dla nauczycieli w takiej sytuacji nie przewiduje się możliwości wypłacania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 84 ust. 2 Karta Nauczyciela). Ponadto dopuszcza się także ograniczenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawieszonych oraz obligatoryjne ograniczenie go najwyżej do połowy dla nauczycieli aresztowanych – decyzję podejmuje dyrektor szkoły, a wysokość ograniczenia uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela (art. 84 ust 1 Karta Nauczyciela). W przypadku kary pozbawienia wolności nauczycielowi w ogóle nie przysługuje wynagrodzenie (art. 84 ust. 3).

Wynagrodzenie nauczyciela w przypadku uniewinnienia

Regulacje ustawy Karta Nauczyciela wskazują  na obowiązek zwrócenia nauczycielowi zatrzymanych środków w przypadku wydania wyroku uniewinniającego oraz w przypadku umorzenia postępowania dyscyplinarnego  z braku dowodów winy (art. 84 ust. 5 Karta Nauczyciela). W ramach obowiązku zwrotu nie jest uwzględniane wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe, których nauczyciel nie przeprowadził w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków (wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2011 r., III PK 62/10).

Źródło:

Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2011 r., III PK 62/10).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36047 )
Array ( [docId] => 36047 )

Array ( [docId] => 36047 )